CHUYÊN MỤC
Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Quyết định 05/QĐ-UBND

Về việc bổ nhiệm chức vụ đối với bà: Lê Thị Thủy

06/01/2021

06/01/2021

Quyết định 03/QĐ-UBND

Về việc phân bổ số lượng người làm việc tại Hội chữ Thập đỏ huyện năm 2021

04/01/2021

04/01/2021

Quyết định 1367/QĐ-UBND

Về việc điều động và bổ nhiệm đối với ông: Khuất Đình Đạt

25/12/2020

25/12/2020

Quyết định 1368/QĐ-UBND

Về việc bổ nhiệm chức vụ đối với ông: An Đỗ Bình Nguyễn

25/12/2020

25/12/2020

Quyết định 1185/QĐ-UBND

Về việc điều động và bổ nhiệm đối với bà: Nguyễn Thị Như Thảo

27/10/2020

27/10/2020

Quyết định 1138/QĐ-UBND

Về việc điều động đối với ông: Võ Thanh Tuấn

12/10/2020

12/10/2020

Quyết định 1097/QĐ-UBND

Về việc thay đổi vị trí việc làm đối với bà: Phan Thị Tuyết Loan

01/10/2020

01/10/2020

Quyết định 1095/QĐ-UBND

Về việc điều động và bổ nhiệm đối với bà: Phạm Thị Hội

30/09/2020

30/9/2020

Quyết định 1096/QĐ-UBND

Về việc điều động và bổ nhiệm đối với bà: Lê Thị Nghệ

30/09/2020

30/9/2020

Quyết định 764/QĐ-UBND

Về việc điều chỉnh phân bổ số lượng người làm việc và số lượng Hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP tại các trường công lập thuộc huyện

22/09/2020

22/9/2020

 |<  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6  >  >| 

Cơ quan: UBND huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 269
Email: ubnddakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275