CHUYÊN MỤC
Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Kế hoạch 18/KH-UBND

Thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023

03/02/2023

3/2/2023

Quyết định 194/QĐ-UBND

Về việc ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức cấp xã thuộc huyện Đak Pơ

28/04/2022

28/4/2022

Quyết định 04/QĐ-HĐND

Thành lập Đoàn giám sát việc thực hiện chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn huyện Đak Pơ

22/03/2022

22/3/2022

Quyết định 1263/QĐ-UBND

Về việc bổ nhiệm chức vụ đối với ông: Dương Công Tịnh

07/07/2021

7/7/2021

Quyết định 1257/QĐ-UBND

Về việc điều động đối với bà: Trần Thị Phúc Ân

02/07/2021

2/7/2021

Thông báo 75/TB-UBND

Kết quả xếp loại chất lượng viên chức lãnh đạo, quản lý ngành Giáo dục và Đào tạo năm học 2020-2021 thuộc thẩm quyền đánh giá, xếp loại của Chủ tịch UBND huyện

02/07/2021

2/7/2021

Kế hoạch 76/KH-UBND

Sắp xếp, điều động thuyên chuyển giáo viên năm học 2021-2020

18/06/2021

18/6/2021

Quyết định 933/QĐ-UBND

Về việc điều động và bổ nhiệm đối với ông: Huỳnh Hữu Tuấn

26/05/2021

26/5/2021

Quyết định 05/QĐ-UBND

Về việc bổ nhiệm chức vụ đối với bà: Lê Thị Thủy

06/01/2021

06/01/2021

Quyết định 03/QĐ-UBND

Về việc phân bổ số lượng người làm việc tại Hội chữ Thập đỏ huyện năm 2021

04/01/2021

04/01/2021

 |<  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7  >  >| 

Cơ quan: UBND huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 275
Email: ubnddakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275