CHUYÊN MỤC
Trang chủ > Cải cách hành chính > Kế hoạch về CCHC huyện
Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Kế hoạch 19/KH-UBND

Rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2021

27/01/2021

27/1/2021

Quyết định 939/QĐ-UBND

Về việc ban hành Kế hoạch tuyên truyền công tác cải cách hành chính năm 2021

29/12/2020

29/12/2020

Quyết định 938/QĐ-UBND

Về việc ban hành Kế hoạch Cải cách hành chính năm 2021

29/12/2020

29/12/2020

Quyết định 397/QĐ-UBND

Về việc điều chỉnh Kế hoạch tuyên truyền công tác cải cách hành chính năm 2020

11/05/2020

11/5/2020

Quyết định 819/QĐ-UBND

Về việc ban hành Kế hoạch tuyên truyền công tác cải cách hành chính năm 2020

31/12/2019

31/12/2019

Quyết định 811/QĐ-UBND

Về việc ban hành Kế hoạch Cải cách hành chính năm 2020

27/12/2019

27/12/2019

Quyết định ​15/QĐ-UBND

15/QĐ-UBND Quyết định ban hành Kế hoạch tuyên truyền công tác cải cách hành chính năm 2019

10/01/2019

10/01/2019

Quyết định 785/QĐ-UBND

785/QĐ-UBND Quyết định ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2019

28/12/2018

28/12/2018

Quyết định 456/QĐ-UBND

456/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2018

25/12/2017

25/12/2017

Quyết định 457/QĐ-UBND

457/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch tuyên truyền công tác cải cách hành chính năm 2018

25/12/2017

25/12/2017

 |<  < 1 - 2  >  >| 

Cơ quan: UBND huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 275
Email: ubnddakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275