CHUYÊN MỤC
Trang chủ > Cải cách hành chính > Kế hoạch về CCHC huyện
Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Kế hoạch 97/KH-UBND

Khắc phục tồn tại, hạn chế và cải thiện, nâng cao Chỉ số CCHC của huyện Đak Pơ năm 2022 và năm tiếp theo

30/06/2022

30/6/2022

Kế hoạch 42/KH-UBND

Kiểm tra công tác Cải cách hành chính năm 2022

14/03/2022

14/3/2022

Kế hoạch 20/KH-UBND

Rà soát, đánh giá TTHC năm 2022

09/02/2022

9/2/2022

Quyết định 03/QĐ-UBND

Về việc ban hành Kế hoạch Kiểm soát TTHC năm 2022

05/01/2022

05/1/2022

Quyết định 862/QĐ-UBND

Về việc ban hành Kế hoạch tuyên truyền công tác CCHC năm 2022

30/12/2021

30/12/2021

Kế hoạch 860/KH-UBND

Về việc ban hành Kế hoạch Cải cách hành chính năm 2022

30/12/2021

30/12/2021

Kế hoạch 19/KH-UBND

Rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2021

27/01/2021

27/1/2021

Quyết định 939/QĐ-UBND

Về việc ban hành Kế hoạch tuyên truyền công tác cải cách hành chính năm 2021

29/12/2020

29/12/2020

Quyết định 938/QĐ-UBND

Về việc ban hành Kế hoạch Cải cách hành chính năm 2021

29/12/2020

29/12/2020

Quyết định 397/QĐ-UBND

Về việc điều chỉnh Kế hoạch tuyên truyền công tác cải cách hành chính năm 2020

11/05/2020

11/5/2020

 |<  < 1 - 2  >  >| 

Cơ quan: UBND huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 275
Email: ubnddakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275