CHUYÊN MỤC
Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Công văn 33/VPHĐBCQG-PL

Về việc cách tính số lượng đại biểu HĐND và việc sử dụng con dấu của các tổ chức phụ trách bầu cử

26/01/2021

26/1/2021

Hướng dẫn 36-HD/BTCTW

Công tác nhân sự đại biểu QH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

20/01/2021

20/1/2021

Kế hoạch 42/KH-HĐBCQG

Triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

19/01/2021

19/1/2021

Chỉ thị 02/CT-TTg

Về tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 -2026

14/01/2021

14/1/2021

Nghị quyết 1185/NQ-UBTVQH14

Dự kiến số lượng, cơ cấu, thành phần đại biểu Quốc hội khóa XV

11/01/2021

11/01/2021

Nghị quyết 1186/2021/UBTVQH14

Quy định chi tiết, hướng dẫn việc tổ chức hội nghị cử tri; việc giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND cấp xã ở thôn, tổ dân phố; việc hiệp thương, giới thiệu người ứng cử, lập danh sách người ứng cử đại biểu QH, đại biểu HĐND trong bầu cử bổ sung

11/01/2021

11/1/2021

Nghị quyết 1187/NQ-UBTVQH14

Hướng dẫn việc xác định dự kiến cơ cấu, thành phần và phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

11/01/2021

11/1/2021

Công văn 23/VPHĐBCQG-TT

Về việc đề nghị thành lập Ủy ban bầu cử

15/12/2020

15/12/2020

Nghị quyết 05/NQ-HĐBCQG

Phân công thành viên Hội đồng bầu cử Quốc gia

16/09/2020

16/9/2021

Chỉ thị 45-CT/TW

Về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

20/06/2020

20/6/2020

 |<  < 1 - 2  >  >| 

Cơ quan: UBND huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 275
Email: ubnddakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275