CHUYÊN MỤC
Trang chủ > Giấy Phép Xây Dựng
Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Giấy phép xây dựng số 04/GPXD ngày 01/02/2023

Đinh Diên, Đinh Thị Sang

01/02/2023

01/02/2023

Giấy phép xây dựng số 01/GPXD

Đinh Âk, Đinh Thị Xóm

01/02/2023

01/02/2023

Giấy phép xây dựng số 03/GPXD

Đinh Thăng, Đinh Thị Hlanh

01/02/2023

01/02/2023

Giấy phép xây dựng số 02/GPXD

Đinh Phong, Đinh Thị Đép

01/02/2023

01/02/2023

Giấy phép xây dựng số 33/GPXD ngày 27/7/2022

Trần Minh Thắng, Võ Thị Thúy Ngân

27/07/2022

27/7/2022

Giấy phép xây dựng số 28/GPXD ngày 22/7/2022

Võ Tiến Anh, Nguyễn Thị Huệ

22/07/2022

22/7/2022

Giấy phép xây dựng số 29/GPXD ngày 22/7/2022

Phạm Quang Vinh, Huỳnh Thị Liên

22/07/2022

22/7/2022

Giấy phép xây dựng số 30/GPXD ngày 22/7/2022

Trần Văn Lý, Huỳnh Thị Thúy Cẩm

22/07/2022

22/7/2022

Giấy phép xây dựng số 31/GPXD ngày 22/7/2022

Nguyễn Thị Mai

22/07/2022

22/7/2022

Giấy phép xây dựng số 32/GPXD ngày 22/7/2022

Trịnh Đức Được, Nguyễn Thị Tuyết

22/07/2022

22/7/2022

 |<  < 1 - 2  >  >| 

Cơ quan: UBND huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 275
Email: ubnddakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275