CHUYÊN MỤC
Trang chủ > Giấy Phép Xây Dựng
Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Giấy phép xây dựng số 24/GPXD ngày 16/6/2022

Nguyễn Hữu Định - Trần Thị Như Lành

21/06/2022

21/6/2022

Giấy phép xây dựng số 23/GPXD ngày 16/6/2022

Nguyễn Hữu Viết - Đinh Thị Tân

16/06/2022

16/6/2022

Giấy phép xây dựng số 22/GPXD ngày 16/6/2022

Vi Hồng Quân - Phạm Thị Thúy

16/06/2022

16/6/2022

Giấy phép xây dựng số 21/GPXD ngày 16/6/2022

Nguyễn Hồng Thái - Trần Thị Nguyên Nhân

16/06/2022

16/6/2022

Giấy phép xây dựng số 20/GPXD ngày 13/6/2022

Ông Lâm Thành Lưu - Bà Đặng Thị Thu Thảo (TDP 2 thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai)

13/06/2022

13/6/2022


Cơ quan: UBND huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 275
Email: ubnddakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275