CHUYÊN MỤC
Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Quyết định 09/QĐ-UBND

Về việc giao biên chế sự nghiệp và lao động HĐ theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP đối với Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện

07/01/2019

7/1/2019

Quyết định 08/QĐ-UBND

Về việc giao biên chế sự nghiệp đối với Trung tâm dịch vụ Nông nghiệp huyện

07/01/2019

7/1/2019

Quyết định 1682/QĐ-UBND

Về việc giao chỉ tiêu biên chế quản lý hành chính năm 2019

28/12/2018

28/12/2018

 |<  <  1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 >  >|

Cơ quan: UBND huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 275
Email: ubnddakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275