CHUYÊN MỤC
Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Nghị quyết 02/NQ-UBBC

Về việc công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND huyện Đak Pơ khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026

19/04/2021

19/4/2021

Quyết định 108/QĐ-UBND

Về việc phê chuẩn khu vực bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 của xã Hà Tam

26/03/2021

26/3/2021

Quyết định 109/QĐ-UBND

Về việc phê chuẩn khu vực bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 của xã An Thành

26/03/2021

26/3/2021

Quyết định 110/QĐ-UBND

Về việc phê chuẩn khu vực bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 của thị trấn Đak Pơ

26/03/2021

26/3/2021

Quyết định 111/QĐ-UBND

Về việc phê chuẩn khu vực bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 của xã Yang Bắc

26/03/2021

26/3/2021

Quyết định 112/QĐ-UBND

Về việc phê chuẩn khu vực bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 của xã Tân An

26/03/2021

26/3/2021

Quyết định 113/QĐ-UBND

Về việc phê chuẩn khu vực bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 của xã Cư An

26/03/2021

26/3/2021

Quyết định 114/QĐ-UBND

Về việc phê chuẩn khu vực bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 của xã Phú An

26/03/2021

26/3/2021

Quyết định 115/QĐ-UBND

Về việc phê chuẩn khu vực bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 của xã Ya Hội

26/03/2021

26/3/2021

Kế hoạch 31/KH-UBND

Điều chỉnh, bổ sung nội dung công tác thông tin, tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên hệ thống thông tin cơ sở huyện Đak Pơ

11/03/2021

11/3/2021

 |<  < 1 - 2 - 3 - 4  >  >| 

Cơ quan: UBND huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 269
Email: ubnddakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275