CHUYÊN MỤC
Trang chủ > Chuyển đổi số
Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Kế hoạch 186/KH-UBND

Chuyển đổi số và ứng dụng CNTT trong triển khai thực hiện Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện Đak Pơ

13/11/2023

13/11/2023

Kế hoạch 177/KH-UBND

Chuyển đổi số huyện Đak Pơ năm 2024

13/10/2023

13/10/2023

Kế hoạch 166/KH-UBND

Triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số tỉnh Gia Lai trên địa bàn huyện Đak Pơ năm 2023

21/09/2023

21/9/2023

Công văn 1883/UBND-VHTT

Về việc phân công thực hiện Bộ Chỉ số đánh gia Chuyển đổi số cấp huyện, cấp xã

11/09/2023

11/9/2023

Kế hoạch 148/KH-UBND

Thực hiện Chương trình Chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới, hướng tới nông thôn mới thông minh giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện

11/08/2023

11/8/2023

Kế hoạch 01/KH-BCDCDS

Kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số

13/06/2023

13/6/2023

Công văn 904/UBND-VHTT

Về việc triển khai Bộ chỉ số đánh giá Chuyển đổi số tỉnh Gia Lai

11/05/2023

11/5/2023

Kế hoạch 47/KH-UBND

Triển khai thực hiện nhiệm vụ Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn huyện Đak Pơ năm 2023

23/03/2023

23/3/2023

Kế hoạch 34/KH-UBND

Phát động phong trào thi đua "Ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số ngành Giáo dục huyện Đak Pơ"

01/03/2023

01/3/2023

Công văn 50/UBND-VHTT

Về việc tăng cường thực hiện một số nhiệm vụ nhằm đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao chỉ số Cải cách hành chính, Chính quyền điện tử của huyện

13/01/2023

13/01/2023

 |<  < 1 - 2  >  >| 

Cơ quan: UBND huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 275
Email: ubnddakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275