CHUYÊN MỤC
Trang chủ > Văn bản > Văn bản của Tỉnh
Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Quyết định 02/2021/QĐ-UBND

Bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai ban hành

14/01/2021

24/1/2021

Kế hoạch 55a/KH-ĐĐBQH

Hoạt động tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý và giám sát đơn, thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị 06 tháng đầu năm 2021

08/01/2021

8/1/2021

Quyết định 796/QĐ-UBND

Phê duyệt kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Gia Lai

31/12/2020

31/12/2020

Kế hoạch 1363/KH-UBND

Tuyển dụng công chức ở các cơ quan hành chính nhà nước cấp tỉnh, cấp huyện năm 2020 tỉnh Gia Lai

01/07/2020

7/1/2020

Công văn 296/STTTT-CNTT

Về việc tuyên truyền sử dụng ứng dụng khai báo sức khỏe toàn dân để kiểm soát dịch bệnh

11/03/2020

11/3/2020

Công văn ​41/STTTT-CNTT

41/STTTT-CNTT vềv việc sử dụng ZALO để tra cứu thông tin

10/01/2019

10/01/2019

Kế hoạch ​2815/KH-UBND

2815/KH-UBND Kế hoạch triển khai thi hành hệ thống luật pháp về Thủy lợi

14/12/2018

14/12/2018

Thông báo ​1362/TB-SNV

1362/TB-SNV Thông báo về việc tuyển dụng công chức cơ quan hành chính cấp tỉnh, cấp huyện của tỉnh Gia Lai năm 2018

25/09/2018

25/9/2018

Quyết định ​977/QĐ-UBND

977/QĐ-UBND Quyết định công bố Danh mục TTHC tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích và Danh mục TTHC không thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích

25/09/2018

25/9/2018

Kế hoạch ​2098/KH-UBND

2098/KH-UBND Kế hoạch tuyển dụng công chức các cơ quan hành chính cấp tỉnh, cấp huyện của tỉnh Gia Lai năm 2018

20/09/2018

20/9/2018

 |<  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5  >  >| 

Cơ quan: UBND huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 275
Email: ubnddakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275