CHUYÊN MỤC
Trang chủ > Công khai ngân sách
Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Quyết định 21/QĐ-UBND

Về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2021 của huyện Đak Pơ

13/01/2021

13/01/2021

Quyết định 07/QĐ-UBND

07/QĐ-UBND Về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2020 của huyện Đak Pơ

08/01/2020

08/01/2020

Quyết định 387/QĐ-UBND

Về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2019 của huyện Đak Pơ

20/08/2019

20/8/2019

Quyết định 386/QĐ-UBND

Về việc công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2018 của huyện Đak Pơ

20/08/2019

20/8/2019

Nghị Quyết 13/NQ-HĐND

Về bổ sung dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2019, phương án sử dụng số kết dư ngân sách cấp huyện năm 2018

24/07/2019

24/7/2019

Quyết định 13/QĐ-UBND

Về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2019 của huyện Đak Pơ

02/01/2019

2/1/2019

Nghị Quyết 13/NQ-HĐND

Về dự toán ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách huyện năm 2019

19/12/2018

19/12/2018

Quyết định 416/QĐ-UBND

416/QĐ-UBND Quyết định công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2018 của huyện Đak Pơ

17/08/2018

17/8/2018

Quyết định ​414/QĐ-UBND

414/QĐ-UBND Quyết định công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2017 của UBND huyện Đak Pơ

16/08/2018

16/8/2018

Quyết định 413/QĐ-UBND

413/QĐ-UBND Quyết định phê duyệt Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 thuộc nguồn vốn ngân sách huyện

16/08/2018

16/8/2018

 |<  < 1 - 2 - 3  >  >| 

Cơ quan: UBND huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 275
Email: ubnddakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275