CHUYÊN MỤC
Trang chủ > Thống kê - Báo cáo > An toàn vệ sinh thực phẩm, môi trường hằng quý, năm
Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Báo cáo 02/BC-BCĐ

Kết quả triển khai kế hoạch đảm bảo an toàn thực phẩm Tháng hành động vì ATTP năm 2021

17/05/2021

17/5/2021

Báo cáo 01/BC-BCĐ

Kết quả triển khai Kế hoạch bảo đảm an toàn thực phẩm Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021

19/02/2021

19/2/2021

Báo cáo 338/BC-UBND

Kết quả thực hiện Tiêu chí số 17 về Môi trường và An toàn thực phẩm trên địa bàn huyện năm 2020 và kế hoạch thực hiện năm 2021

31/12/2020

31/12/2020

Báo cáo 287/BC-UBND

Báo cáo công tác bảo vệ môi trường năm 2020

19/11/2020

19/11/2020

Báo cáo 287/BC-UBND

Công tác bảo vệ môi trường năm 2020

19/11/2020

19/11/2020

Báo cáo 265/BC-UBND

Kết quả thực hiện Tiêu chí số 17 về Môi trường và An toàn thực phẩm trên địa bàn huyện

05/11/2020

5/11/2020

Báo cáo 121/BC-UBND

Kết quả thực hiện Tiêu chí số 17 về Môi trường và An toàn thực phẩm 6 tháng đầu năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020

03/06/2020

3/6/2020

Báo cáo 17/BC-UBND

Kết quả triển khai công tác bảo đảm ATTP trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020

17/02/2020

17/2/2020


Cơ quan: UBND huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 275
Email: ubnddakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275