CHUYÊN MỤC
Trang chủ > Hộp thư điện tử
Lịch sử hình thành và phát triển >> Cơ cấu tổ chức UBND >>
  Các phòng ban chuyên môn >>
Cơ cấu tổ chức Huyện ủy >> Các tổ chức đoàn thể >>
Cơ cấu tổ chức HĐND huyện >> UBND các xã, thị trấn >>
  Hộp thư điện tử >>
 
TT Tên cơ quan Điện thoại Tài khoản đăng nhập (…@gialai.gov.vn)
01 Văn phòng HĐND&UBND huyện 0269.3738269 vphdnd.dakpo
02 Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 0269.3738328 nnptnt.dakpo
03 Phòng Nội vụ 0269.3738294 noivu.dakpo
04 Phòng Tư Pháp 0269.3738289 tuphap.dakpo
05 Phòng Kinh tế và hạ tầng 0269.3738293 ktht.dakpo
06 Phòng Tài chính - Kế hoạch 0269.3738270 tckh.dakpo
07 Phòng Tài nguyên và Môi trường 0269.3738291 tnmt.dakpo
08 Phòng Văn hóa và Thông tin 0269.3738274 vhtt.dakpo
09 Phòng Giáo dục và Đào tạo 0269.3738241 gddt.dakpo
10 Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội 0269.3738239 ldtbxh.dakpo
11 Thanh tra huyện 0269.3738268 thanhtra.dakpo
12 Phòng Dân tộc 0269.3738495 dantoc.dakpo
13 Phòng Y tế 0269.3738265 yte.dakpo
14 Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất 0269.3738499 vpdkqsdd.dakpo
15 Ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng cơ bản 0269.3738267 bqldadtxdcb.dakpo
16 Trung tâm Văn hóa - Thể thao 0269.3738326 ttvhtt.dakpo
17 Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp -giáo dục thường xuyên 0269.3738484 ttgdtx.dakpo
18 Trung tâm dân số - Kế hoạch hóa gia đình 0269.3738043 ttds.dakpo
19 Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện 0269.3738235 ttth.dakpo
20 Trạm Khuyến nông 0269.3738040 tkn.dakpo
21 Đội Công trình giao thông 0269.3738313 ctgt.dakpo
22 Hội chữ thập đỏ 0269.3738282 hctd.dakpo
23 Trung tâm Bồ dưỡng chính trị 0269.3738335 ttbdct.dakpo
24 UBND xã Tân An 0269.3832383 tanan.dakpo
25 UBND xã Cư An 02693.738269 cuan.dakpo
26 UBND xã Phú An 0977589005 phuan.dakpo
27 UBND xã Ya Hội 02696282165 yahoi.dakpo
28 UBND xã Yang Bắc 02696570667 yangbac.dakpo
29 UBND thị trấn Đak Pơ 0269.3738009 dakpo.dakpo
30 UBND xã An Thành 0269.6533369 anthanh.dakpo
31 UBND xã Hà Tam 0269.3838503 hatam.dakpo
 

Cơ quan: UBND huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 275
Email: ubnddakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275