CHUYÊN MỤC
Trang chủ > Thư viện > Biểu mẫu
Tiêu đề Tải về Xem
Mẫu số 01b - Lệnh tạm giam - Tố tụng hình sự
Mẫu số 01a - Lệnh tạm giam (giai đoạn chuẩn bị xét xử) - Tố tụng hình sự
Mẫu 1a - Biên bản kháng cáo - Tố tụng hình sự

Cơ quan: UBND huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 275
Email: ubnddakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275