CHUYÊN MỤC
Trang chủ > Văn bản > Văn bản của UBND huyện
Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Thông báo 92/TB-UBND

Kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị Sở kết công tác 09 tháng đầu năm 2022

10/10/2022

10/10/2022

Công văn 1718/UBND-VP

Vv tăng cường sử dụng hệ thống MCĐT, các DVCTT mức độ 3,4 và cập nhật thông tin lên Cổng/Trang TTĐT huyện xã

27/09/2022

27/9/2022

Thông báo 91/TB-UBND

Kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp thành viên UBND huyện tháng 9 năm 2022

15/09/2022

15/9/2022

Công văn 1454/UBND-VP

Vv tăng cường sử dụng hệ thống MCĐT, các DVCTT mức độ 3,4 và cập nhật thông tin lên Cổng/Trang TTĐT huyện xã

17/08/2022

17/8/2022

Thông báo 69/TB-UBND

Kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp thành viên UBND huyện thường kỳ tháng 8 năm 2022

05/08/2022

5/8/2022

Thông báo 58/TB-UBND

Kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp thành viên UBND huyện tháng 6 năm 2022

13/06/2022

13/6/2022

Công văn 912/UBND-KTHT

Về việc triển khai Quyết định số 19/2022/QĐ-UBND ngày 29/4/2022 của UBND tỉnh Gia Lai

24/05/2022

24/5/2022

Thông báo 46/TB-UBND

Kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp thành viên UBND huyện tháng 5 năm 2022

11/05/2022

11/5/2022

Thông báo 39/TB-UBND

Kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp thành viên UBND huyện (mở rộng) tháng 4 năm 2022

13/04/2022

13/4/2022

Thông báo 35/TB-UBND

Mời tài trợ kinh phí lập quy hoạch xây dựng

06/04/2022

06/4/2022

 |<  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  >  >| 

Cơ quan: UBND huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 275
Email: ubnddakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275