CHUYÊN MỤC
Trang chủ > Văn bản > Văn bản của UBND huyện
Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Công văn 935/UBND-TCKH

Về việc triển khai nhu cầu hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2023, 2024

16/05/2023

16/5/2023

Thông báo 06/TB-UBND

Kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp thành viên UBND huyện tháng 02 năm 2023

06/02/2023

6/2/2023

Thông báo 02/TB-UBND

Kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp thành viên UBND huyện tháng 01 năm 2023

11/01/2023

11/01/2023

Thông báo 92/TB-UBND

Kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị Sở kết công tác 09 tháng đầu năm 2022

10/10/2022

10/10/2022

Công văn 1718/UBND-VP

Vv tăng cường sử dụng hệ thống MCĐT, các DVCTT mức độ 3,4 và cập nhật thông tin lên Cổng/Trang TTĐT huyện xã

27/09/2022

27/9/2022

Thông báo 91/TB-UBND

Kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp thành viên UBND huyện tháng 9 năm 2022

15/09/2022

15/9/2022

Công văn 1454/UBND-VP

Vv tăng cường sử dụng hệ thống MCĐT, các DVCTT mức độ 3,4 và cập nhật thông tin lên Cổng/Trang TTĐT huyện xã

17/08/2022

17/8/2022

Thông báo 69/TB-UBND

Kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp thành viên UBND huyện thường kỳ tháng 8 năm 2022

05/08/2022

5/8/2022

Thông báo 58/TB-UBND

Kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp thành viên UBND huyện tháng 6 năm 2022

13/06/2022

13/6/2022

Công văn 961/UBND-VP

Về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bênh tay chân miệng trên địa bàn huyện

27/05/2022

27/5/2022

 |<  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  >  >| 

Cơ quan: UBND huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 275
Email: ubnddakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275