CHUYÊN MỤC
Trang chủ > Cải cách hành chính > Văn bản về CCHC huyện
Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Công văn 315/UBND-VP

Về việc thực hiện Danh mục TTHC bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện

03/03/2021

3/3/2021

Quyết định 106/QĐ-UBND

Về việc kiện toàn đội ngũ cán bộ, công chức làm đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC của UBND huyện Đak Pơ

01/02/2021

1/2/2021

Công văn 50/UBND-NV

Về việc triển khai thực hiện tham gia trả lời phiếu điều tra XHH xác định Chỉ số CCHC năm 2020

13/01/2021

13/01/2021

Công văn 42/UBND-VP

Về việc thực hiện Danh mục thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện

12/01/2021

12/01/2021

Công văn 43/UBND-NV

Về việc triển khai thực hiện kế hoạch CCHC, tuyên truyền CCHC và báo cáo CCHC định kỳ năm 2021

12/01/2021

12/1/2021

Công văn 1709/UBND-VP

Về việc thực hiện và công khai Danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở TNMT và của UBND cấp huyện

23/11/2020

23/11/2020

Công văn 1675/UBND-VP

Về việc thực hiện và công khai Danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện

17/11/2020

17/11/2020

Công văn 1226/UBND-VP

Về việc thực hiện và công khai Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện

27/08/2020

27/8/2020

Công văn 1227/UBND-VP

Về việc thực hiện bỏ niêm yết Danh mục TTHC bãi bỏ và triển khai Quy trình nội bộ trong giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các xã, thị trấn

27/08/2020

27/8/2020

Quyết định 825/QĐ-UBND

Về việc công bố Danh mục gồm 01 TTHC sửa đổi, bổ sung và 01 TTHC bãi bỏ trong lĩnh vực môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Gia Lai

26/08/2020

26/8/2020

 |<  < 1 - 2  >  >| 

Cơ quan: UBND huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 269
Email: ubnddakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275