CHUYÊN MỤC
Trang chủ > Cải cách hành chính > Văn bản về CCHC huyện
Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Công văn 1092/UBND-VP

Về việc bãi bỏ danh mục TTHC trong lĩnh vực giá thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ban, ngành tỉnh, UBND cấp huyện

01/07/2021

01/7/2021

Công văn 1060/UBND-VP

Về việc thực hiện và công khai Danh mục TTHC lĩnh vực Bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND xã, thị trấn

29/06/2021

29/6/2021

Công văn 1062/UBND-VP

Về việc thực hiện và công khai Danh mục TTHC lĩnh vực Bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền của Sở LĐ, TB và XH

29/06/2021

29/6/2021

Công văn 615/UBND-VP

Về việc thực hiện và công khai danh mục TTHC lĩnh vực Văn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện

23/04/2021

23/4/2021

Công văn 315/UBND-VP

Về việc thực hiện Danh mục TTHC bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện

03/03/2021

3/3/2021

Quyết định 106/QĐ-UBND

Về việc kiện toàn đội ngũ cán bộ, công chức làm đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC của UBND huyện Đak Pơ

01/02/2021

1/2/2021

Công văn 50/UBND-NV

Về việc triển khai thực hiện tham gia trả lời phiếu điều tra XHH xác định Chỉ số CCHC năm 2020

13/01/2021

13/01/2021

Công văn 42/UBND-VP

Về việc thực hiện Danh mục thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện

12/01/2021

12/01/2021

Công văn 43/UBND-NV

Về việc triển khai thực hiện kế hoạch CCHC, tuyên truyền CCHC và báo cáo CCHC định kỳ năm 2021

12/01/2021

12/1/2021

Công văn 1709/UBND-VP

Về việc thực hiện và công khai Danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở TNMT và của UBND cấp huyện

23/11/2020

23/11/2020

 |<  < 1 - 2  >  >| 

Cơ quan: UBND huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 275
Email: ubnddakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275