CHUYÊN MỤC
Trang chủ > Quy hoạch - Kế hoạch > Kế hoạch đầu tư công
Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Quyết định 476/QĐ-UBND

Về việc giao kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách huyện năm 2022 (đợt 3)

15/09/2022

15/9/2022

Quyết định 169/QĐ-UBND

Về việc giao kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách huyện năm 2022 (đợt 2)

08/04/2022

8/4/2022

Quyết định 144/QĐ-UBND

Về việc giao điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 từ nguồn ngân sách huyện

22/03/2022

22/3/2022

Quyết định 196/QĐ-UBND

Về việc giao kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách huyện năm 2021 (đợt 1)

12/05/2021

12/5/2021

Quyết định 195a/QĐ-UBND

Vv giao kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 từ nguồn vốn ngân sách huyện

12/05/2021

12/5/2021

Nghị Quyết 14/NQ-HĐND

Về việc phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công và Kế hoạch sữa chữa, cải tạo, nâng cấp, mở rộng cơ sở vật chất thuộc nguồn ngân sách huyện năm 2019

24/07/2019

24/7/2019

Quyết định 742/QĐ-UBND

Về việc giao kế hoạch đầu tư công thuộc nguồn vốn ngân sách huyện năm 2019

21/12/2018

21/12/2018

Nghị quyết 14/NQ-HĐND

Về việc phê duyệt Kế hoạch đầu tư công và Kế hoạch sữa chữa, cải tạo, nâng cấp, mở rộng cơ sở vật chất thuộc nguồn ngân sách huyện năm 2019

19/12/2018

19/12/2018


Cơ quan: UBND huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 275
Email: ubnddakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275