CHUYÊN MỤC








Trang chủ > Quy hoạch - Kế hoạch > Kế hoạch đầu tư công
Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Nghị Quyết 14/NQ-HĐND

Về việc phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công và Kế hoạch sữa chữa, cải tạo, nâng cấp, mở rộng cơ sở vật chất thuộc nguồn ngân sách huyện năm 2019

24/07/2019

24/7/2019

Quyết định 742/QĐ-UBND

Về việc giao kế hoạch đầu tư công thuộc nguồn vốn ngân sách huyện năm 2019

21/12/2018

21/12/2018

Nghị quyết 14/NQ-HĐND

Về việc phê duyệt Kế hoạch đầu tư công và Kế hoạch sữa chữa, cải tạo, nâng cấp, mở rộng cơ sở vật chất thuộc nguồn ngân sách huyện năm 2019

19/12/2018

19/12/2018


Cơ quan: UBND huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 269
Email: ubnddakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275