CHUYÊN MỤC
Trang chủ > Văn bản > Văn bản của HĐND huyện
Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Nghị quyết 119/NQ-HĐND

Về việc phân bổ vốn sự nghiệp thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2023

17/05/2023

17/5/2023

Thông báo 310/TB-HĐND

Kết quả Kỳ họp thứ Mười Một (Chuyên đề) - HĐND huyện khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026

17/05/2023

17/5/2023

Thông báo 235/TB-HĐND

Kế hoạch tiếp xúc cử tri đại biểu QH tỉnh sau Kỳ họp thứ Tư, Quốc hội khóa XV

15/11/2022

15/11/2022

Thông báo 230/TB-HĐND

Kết luận của TT HĐND huyện về dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thường lệ (cuối năm 2022), HĐND huyện khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026

08/11/2022

08/11/2022

Thông báo 231/TB-HĐND

Kết luận của TT HĐND huyện tại phiên họp đột xuất tháng 11 năm 2022

08/11/2022

8/11/2022

Kế hoạch 232/KH-HĐND

Tổ chức tiếp xúc cử tri trước và sau Kỳ họp thường lệ (cuối năm 2022) HĐND huyện khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026

08/11/2022

8/11/2022

Kế hoạch 227/KH-HĐND

Tổ chức giải trình tại phiên họp của Thường trực HĐND huyện Đak Pơ khóa IV

03/11/2022

3/11/2022

Thông báo 225/KH-HĐND

Kết luận của Thường trực HĐND huyện tại phiên họp đột xuất tháng 11/2022

02/11/2022

02/11/2022

Nghị quyết 86/QĐ-HĐND

Vv phân bổ vốn sự nghiệp thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2022

26/10/2022

26/10/2022

Nghị quyết 87/NQ-HĐND

Vv phân bổ vốn sự nghiệp thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM năm 2022

26/10/2022

26/10/2022

 |<  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  >  >| 

Cơ quan: UBND huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 275
Email: ubnddakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275