CHUYÊN MỤC
Trang chủ > Văn bản > Văn bản của HĐND huyện
Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Thông báo 23/TB-HĐND

Kết quả Kỳ họp thứ Mười sáu - Tổng kết nhiệm kỳ HĐND huyện khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021

22/04/2021

22/4/2021

Thông báo 16/TB-HĐND

Lich tiếp công dân thường xuyên Quý II năm 2021 của đại diện Tổ đại biểu HĐND tỉnh được bầu tại huyện và Thường trực HĐND huyện Đak Pơ, khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021

25/03/2021

25/3/2021

Thông báo 17/TB-HĐND

Lịch tiếp công dân quý II/2021 của đại biểu HĐND huyện Đak Pơ, khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021

25/03/2021

25/3/2021

Thông báo 112/TB-HĐND

Lịch tiếp công dân thường xuyên quý I/2021 của đại điện Tổ đại biểu HĐND tỉnh được bầu tại huyện và Thường trực HĐND huyện Đak Pơ, khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021

29/12/2020

29/12/2020

Thông báo 113/TB-HĐND

Lịch tiếp công dân quý I/2021 của đại biểu HĐND huyện Đak Pơ, khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021

29/12/2020

29/12/2020

Thông báo 107/TB-HĐND

Kế hoạch tiếp xúc cử trị sau kỳ họp thứ Mười sáu, HĐND tỉnh khóa XI

18/12/2020

18/12/2020

Thông báo 90/TB-HĐND

Kết quả Kỳ họp thứ Mười bốn (Chuyên đề), HĐND huyện khóa III

16/11/2020

16/11/2020

Nghị quyết 25/NQ-HĐND

Về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Đak Pơ khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021

16/11/2020

16/11/2020

Nghị quyết 26/NQ-HĐND

Về việc giải thể phòng Y tế huyện Đak Pơ

16/11/2020

16/11/2020

Nghị quyết 09/NQ-HĐND

Về việc miễn nhiệm Phó Chủ tịch HĐND huyện Đak Pơ khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Đinh Văn Kíp

28/10/2020

28/10/2020

 |<  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8  >  >| 

Cơ quan: UBND huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 269
Email: ubnddakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275