CHUYÊN MỤC
Trang chủ > Văn bản > Văn bản của HĐND huyện
Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Nghị quyết 120/NQ-HĐND

Về Chương trình giám sát năm 2024 của HĐND huyện khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026

20/07/2023

20/7/2023

Nghị quyết 121/NQ-HĐND

Về viêc thành lập Đoàn giám sát "Công tác giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn huyện"

20/07/2023

20/7/2023

Nghị quyết 122/NQ-HĐND

Về ban hành Nội quy kỳ họp HĐND huyện khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026

20/07/2023

20/7/2023

Nghị quyết 123/NQ-HĐND

Về việc phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2022

20/07/2023

20/7/2023

Nghị quyết 124/NQ-HĐND

Điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2023, phương án sử dụng kết dư ngân sách cấp huyện năm 2022

20/07/2023

20/7/2023

Nghị quyết 125/NQ-HĐND

V/v điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch vốn đầu tư phát triển từ nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 thực hiện 02 chương trình MTQG

20/07/2023

20/7/2023

Nghị quyết 126/NQ-HĐND

Vv điều chỉnh Kế hoạch vốn ĐTPT từ nguồn ngân sách nhà nước năm 2022 thực hiện 02 chương trình MTQG và giao kế hoạch vốn năm 2023 từ nguồn ngân sách tỉnh hỗ trợ huyện phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới

20/07/2023

20/7/2023

Nghị quyết 127/NQ-HĐND

Vv giao Kế hoạch vốn ĐTPT từ nguồn ngân sách trung ương thực hiện Chương trình MTQG phát triển KTXH vùng đồng bào DTTS và miền núi năm 2023 (đợt 2)

20/07/2023

20/7/2023

Nghị quyết 128/NQ-HĐND

Về việc phê duyệt Kế hoạch đầu tư công nguồn vốn ngân sách huyện năm 2023 (Đợt 3)

20/07/2023

20/7/2023

Nghị quyết 129/NQ-HĐND

Cho ý kiến về Kế hoạch đầu tư công năm 2024 từ nguồn ngân sách huyện

20/07/2023

20/7/2023

 |<  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  >  >| 

Cơ quan: UBND huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 275
Email: ubnddakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275