CHUYÊN MỤC
Trang chủ > Văn bản > Văn bản của HĐND huyện
Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Nghị quyết 70/NQ-HĐND

Về việc phê duyệt Kế hoạch đầu tư công năm 2022 (đợt 2)

31/03/2022

31/3/2022

Nghị quyết 62/NQ-HĐND

Về chủ trương đầu tư dự án: Trụ sở làm việc Công an xã Ya Hội

18/03/2022

18/3/2022

Nghị quyết 63/NQ-HĐND

Về chủ trương đầu tư dự án: Trụ sở làm việc Công an xã Tân An

18/03/2022

18/3/2022

Nghị quyết 64/NQ-HĐND

Về chủ trương đầu tư dự án: Trụ sở làm việc Công an xã Yang Bắc

18/03/2022

18/3/2022

Nghị quyết 36/NQ-HĐND

Về việc miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐND huyện Đak Pơ khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Ngô Khắc Ngọc

18/03/2022

18/3/2022

Nghị quyết 37/NQ-HĐND

Về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND huyện Đak Pơ khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Ngô Khắc Ngọc

18/03/2022

18/3/2022

Nghị quyết 38/NQ-HĐND

Về việc điều chỉnh chủ trường dự án: Trường Mẫu giáo Hoa Hồng

18/03/2022

18/3/2022

Nghị quyết 39/NQ-HĐND

Về việc điều chỉnh chủ trường dự án: Đường TDP 1, TDP 2 và TDP 3

18/03/2022

18/3/2022

Nghị quyết 40/NQ-HĐND

Về việc điều chỉnh chủ trường dự án: Trường Mẫu giáo Họa Mi (điểm làng Bút))

18/03/2022

18/3/2022

Nghị quyết 41/NQ-HĐND

Về việc điều chỉnh chủ trường dự án: Trường bắn, thao trường huấn luyện

18/03/2022

18/3/2022

 |<  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  >  >| 

Cơ quan: UBND huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 275
Email: ubnddakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275