CHUYÊN MỤC
Trang chủ > Phổ biến giáo dục pháp luật
    
Default news teaser image
Phổ biến các Luật, Nghị quyết mới được thông qua và triển khai một số nhiệm vụ công tác PBGDPL
Văn bản số 08/HĐPHPBGDPL ngày 12/8/2020 của Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật huyện Đak Pơ

Bộ tài liệu giới thiệu đầy đủ 09 luật đã được thông qua tại kỳ họp ...
Bộ tài liệu giới thiệu đầy đủ 09 luật đã được thông qua tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khoá XIV:
Bộ tài liệu giới thiệu đầy đủ 09 luật đã được thông qua tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khoá XIV:

 |<  < 1 2  >  >| 


Cơ quan: UBND huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 275
Email: ubnddakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275