CHUYÊN MỤC
Trang chủ > Thống kê - Báo cáo
Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Báo cáo 24/BC-UBND

Tình hình thực hiện công tác tháng 01 và nhiệm vụ công tác tháng 02 năm 2023

01/02/2023

01/01/2023

Báo cáo 406/BC-UBND

Tình hình thực hiện công tác năm 2022 và mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch công tác năm 2023

12/12/2022

12/12/2022

Báo cáo 340/BC-UBND

Tình hình thực hiện công tác tháng 10 và nhiệm vụ công tác tháng 11 năm 2022

01/11/2022

01/11/2022

Báo cáo 321/BC-UBND

Tình hình thực hiện công tác 09 tháng đầu năm và nhiệm vụ công tác 03 tháng cuối năm 2022

11/10/2022

11/10/2022

Báo cáo 280/BC-UBND

Tình hình thực hiện công tác tháng 8 và nhiệm vụ công tác tháng 9 năm 2022

06/09/2022

6/9/2022

Báo cáo 253/BC-UBND

Tình hình thực hiện công tác tháng 7 và nhiệm vụ công tác tháng 8 năm 2022

01/08/2022

1/8/2022

Báo cáo 228/BC-UBND

Tình hình thực hiện công tác 06 tháng đầu năm và nhiệm vụ công tác 06 tháng cuối năm 2022

07/07/2022

7/7/2022

Báo cáo 181/BC-UBND

Tình hình thực hiện công tác tháng 5 và nhiệm vụ công tác tháng 6 năm 2022

03/06/2022

03/6/2022

Báo cáo 176/BC-UBND

Kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022

30/05/2022

30/5/2022

Báo cáo 111/BC-UBND

Tình hình công tác quý I và nhiệm vụ công tác quý II năm 2022

01/04/2022

1/4/2022

 |<  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  >  >| 

Cơ quan: UBND huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 275
Email: ubnddakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275