CHUYÊN MỤC
Trang chủ > Thống kê - Báo cáo
Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Báo cáo 48/BC-UBND

Tình hình thực hiện công tác tháng 02 và nhiệm vụ công tác tháng 3 năm 2021

01/03/2021

1/3/2021

Báo cáo 23/BC-UBND

Tình hình thực hiện công tác tháng 01 và nhiệm vụ công tác tháng 02 năm 2021

29/01/2021

29/1/2021

Báo cáo 315/BC-UBND

Tình hình thực hiện công tác tháng 11 và nhiệm vụ công tác tháng 12 năm 2020

08/12/2020

8/12/2020

Báo cáo 292/BC-UBND

Kết quả triển khai hoạt động thông tin đối ngoại năm 2020

26/11/2020

26/11/2020

Báo cáo 291/BC-UBND

Tình hình ứng dụng công nghệ thông tin trên địa bàn huyện Đak Pơ năm 2020

25/11/2020

25/11/2020

Báo cáo 287/BC-UBND

Công tác bảo vệ môi trường năm 2020

19/11/2020

19/11/2020

Báo cáo 257/BC-UBND

Tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 10 và nhiệm vụ công tác tháng 11 năm 2020

27/10/2020

27/10/2020

Báo cáo 213/BC-UBND

Tình hình thực hiện công tác 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ công tác 3 tháng cuối năm 2020

10/09/2020

10/9/2020

Báo cáo 199/BC-UBND

Tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 8 và nhiệm vụ công tác tháng 9 năm 2020

26/08/2020

26/8/2020

Báo cáo 177/BC-UBND

Tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 7 và nhiệm vụ công tác tháng 8 năm 2020

07/08/2020

7/8/2020

 |<  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8  >  >| 

Cơ quan: UBND huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 269
Email: ubnddakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275