CHUYÊN MỤC
Trang chủ > Cải cách hành chính > Quy định chung
Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Quyết định 29/QĐ-UBND

Về việc phê duyệt Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2021

22/01/2021

22/1/2021

Quyết định 725/QĐ-UBND

Về việc ban hành Kế hoạch tuyên truyền công tác cải cách hành chính

26/12/2020

26/12/2020

Quyết định 751/QĐ-UBND

Ban hành Kế hoạch Cải cách hành chính năm 2021

26/12/2020

26/12/2020

Quyết định 397/QĐ-UBND

Về việc ban hành Quy chế đánh giá, xếp hạng kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Gia Lai

14/08/2020

14/8/2020

Quyết định 677/QĐ-UBND

Về việc ban hành Quy định về tổ chức đánh giá việc giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh Gia Lai

28/07/2020

28/7/2020


Cơ quan: UBND huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 269
Email: ubnddakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275