CHUYÊN MỤC
Trang chủ > Thống kê - Báo cáo > Đất đai, dân số, lao động hằng quý, năm
Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Báo cáo 171/BC-UBND

Về thực hiện dự án trồng rừng theo Nghị định số 75/2015/NĐ-CP ngày 09/9/2015 của Chính phủ và Quyết định số 38/2016/QĐ-TTg ngày 14/9/2016 của TTCP

15/06/2021

15/6/2021

Báo cáo 72/BC-UBND

Tình hình quản lý, sử dụng số lượng người làm việc, hợp đồng lạo động trong các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2021 và Kế hoạch số lượng người làm việc, hợp đồng lao động năm 2022

31/03/2021

31/3/2021

Báo cáo 51/BC-UBND

Kết quả thực hiện Thông tư số 30/2019/TT-BLĐTBXH ngày 26/12/2019 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

05/03/2021

5/3/2021

Công văn 191/UBND-TNMT

Báo cáo kết quả thống kê đất đai năm 2020

03/02/2021

3/2/2021

Báo cáo 274/BC-UBND

Tổng kết Chương trình An toàn, vệ sinh lao động huyện Đak Pơ giai đoạn 2017-2020

10/11/2020

10/11/2020

Báo cáo 260/BC-UBND

Tổng kết 10 năm thực hiện Đề án "Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020" theo Quyết định số 1956/QĐ-TTg của TT Chính phủ

04/11/2020

4/11/2020

Báo cáo 232/BC-UBND

Thực hiện chính sách hỗ trợ cho phụ nữ thuộc hộ nghèo là người dân tộc thiểu số khi sinh con đúng chính sách dân số

06/10/2020

6/10/2020

Báo cáo 206/BC-UBND

Tình hình chi trả tiền hỗ trợ cho các nhóm đối tượng Hộ kinh doanh có doanh thu khai thuế dưới 100 triệu đồng/năm, người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc theo theo NQ số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ

28/08/2020

28/8/2020

Báo cáo 95/BC-UBND

Tình hình thực hiện Quyết định số 1023/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em giai đoạn 2017-2020

07/05/2020

7/5/2020

Công văn 621/UBND-TNMT

Về việc báo cáo tiến độ thực hiện kiểm kê đất đai, lập BĐ HTSDĐ năm 2019 trên địa bàn huyện Đak Pơ

28/04/2020

28/4/2020

 |<  < 1 - 2  >  >| 

Cơ quan: UBND huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 275
Email: ubnddakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275