CHUYÊN MỤC
Trang chủ > Thông tin tuyên truyền
Default news teaser image
Thông báo thông tin tuyển chọn điều dưỡng viên sang học tập và làm việc tại Nhật Bản, khóa 9
Thông báo thông tin tuyển chọn điều dưỡng viên sang học tập và làm việc tại Nhật Bản, khóa 9

Tải tại đây

Default news teaser image
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2020
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2020

Default news teaser image
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 3/2020
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 3/2020

Default news teaser image
Ban hành 19 văn bản QPPL trong tháng 1/2020
Theo Thông cáo báo chí của Bộ Tư pháp, trong tháng 1/2020, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ đã ban hành 19 văn bản quy phạm pháp luật, gồm 14 Nghị định của Chính phủ và 5 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Default news teaser image
Một số chính sách có hiệu lực trong tháng 2/2020
Một số chính sách có hiệu lực trong tháng 2/2020

Default news teaser image
Chính sách có hiệu lực tháng 12 năm 2019

Quy định về cạnh tranh không lành mạnh, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức công tác ở vùng đặc biệt khó khăn; quy định về ghi nợ tiền sử dụng đất, quy định điều chỉnh mức vay cho học sinh sinh viên là những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 12/2019. |<  < 1 2 3  >  >| 


Cơ quan: UBND huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 269
Email: ubnddakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275