CHUYÊN MỤC
Trang chủ > Văn bản
Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Thông báo 230/TB-HĐND

Kết luận của TT HĐND huyện về dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thường lệ (cuối năm 2022), HĐND huyện khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026

08/11/2022

08/11/2022

Thông báo 231/TB-HĐND

Kết luận của TT HĐND huyện tại phiên họp đột xuất tháng 11 năm 2022

08/11/2022

8/11/2022

Kế hoạch 232/KH-HĐND

Tổ chức tiếp xúc cử tri trước và sau Kỳ họp thường lệ (cuối năm 2022) HĐND huyện khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026

08/11/2022

8/11/2022

Nghị quyết 86/QĐ-HĐND

Vv phân bổ vốn sự nghiệp thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2022

26/10/2022

26/10/2022

Nghị quyết 87/NQ-HĐND

Vv phân bổ vốn sự nghiệp thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM năm 2022

26/10/2022

26/10/2022

Nghị quyết 88/NQ-HĐND

Vv phân bổ vốn sự nghiệp thực hiện Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi năm 2022

26/10/2022

26/10/2022

Quyết định 09/QĐ-HĐND

Thành lập Đoàn giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại Kỳ họp thứ Bảy, HĐND khóa IV

20/10/2022

20/10/2022

Thông báo 214/TB-HĐND

Kết luận của Thường trực HĐND huyện về dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thứ Chín (chuyên đề), HĐND huyện khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026

18/10/2022

18/10/2022

Thông báo 92/TB-UBND

Kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị Sở kết công tác 09 tháng đầu năm 2022

10/10/2022

10/10/2022

Công văn 1718/UBND-VP

Vv tăng cường sử dụng hệ thống MCĐT, các DVCTT mức độ 3,4 và cập nhật thông tin lên Cổng/Trang TTĐT huyện xã

27/09/2022

27/9/2022

 |<  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  >  >| 

Cơ quan: UBND huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 275
Email: ubnddakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275