CHUYÊN MỤC
Trang chủ > Văn bản
Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Công văn 1659/UBND-VP

Về việc tiếp tục thực hiện một số biện pháp để phòng, chống dịch COVID-19

10/09/2021

10/9/2021

Quyết định 504/QĐ-UBND

Ban hành Quy chế làm việc của UBND huyện Đak Pơ khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026

07/09/2021

7/9/2021

Công văn 1603/UBND-NV

Về việc thực hiện tham gia góp ý văn bản số 1459/SNV-XDCQ ngày 24/8/2021 của Sở Nội vụ tỉnh Gia Lai

06/09/2021

6/9/2021

Công văn 1599/UBND-VP

Về việc tiếp tục thực hiện theo Thông báo kết luận số 192/TB-VP ngày 30/8/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh

05/09/2021

5/9/2021

Công văn 1597/UBND-VP

Về việc báo cáo tình hình công tác 9 tháng đầu năm 2021

05/09/2021

5/9/2021

Công văn 1596/UBND-VP

Về việc tăng cường sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4, dịch vụ BCCI trong giai đoạn phòng chống dịch bệnh COVID-19 hiện nay

05/09/2021

5/9/2021

Công văn 1582/UBND-VP

Về việc thực hiện phòng chống dịch COVID-19 trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9

01/09/2021

01/9/2021

Công văn 1573/UBND-VP

Về việc thực hiện Thông báo số 192/TB-VP ngày 30/8/2021 kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh

31/08/2021

31/8/2021

Công văn 1536/UBND-VP

Về việc triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện

27/08/2021

27/8/2021

Công văn 1545/UBND-VP

Về việc thực hiện Công điện số 20/CĐ-UBND ngày 27/8/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh

27/08/2021

27/8/2021

 |<  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  >  >| 

Cơ quan: UBND huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 275
Email: ubnddakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275