CHUYÊN MỤC
Trang chủ > Văn bản
Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Công văn 912/UBND-KTHT

Về việc triển khai Quyết định số 19/2022/QĐ-UBND ngày 29/4/2022 của UBND tỉnh Gia Lai

24/05/2022

24/5/2022

Thông báo 35/TB-UBND

Mời tài trợ kinh phí lập quy hoạch xây dựng

06/04/2022

06/4/2022

Nghị quyết 70/NQ-HĐND

Về việc phê duyệt Kế hoạch đầu tư công năm 2022 (đợt 2)

31/03/2022

31/3/2022

Nghị quyết 63/NQ-HĐND

Về chủ trương đầu tư dự án: Trụ sở làm việc Công an xã Tân An

18/03/2022

18/3/2022

Nghị quyết 64/NQ-HĐND

Về chủ trương đầu tư dự án: Trụ sở làm việc Công an xã Yang Bắc

18/03/2022

18/3/2022

Nghị quyết 65/NQ-HĐND

Về chủ trương đầu tư dự án: Trụ sở làm việc Công an xã Phú An

18/03/2022

18/3/2022

Nghị quyết 36/NQ-HĐND

Về việc miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐND huyện Đak Pơ khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Ngô Khắc Ngọc

18/03/2022

18/3/2022

Nghị quyết 40/NQ-HĐND

Về việc điều chỉnh chủ trường dự án: Trường Mẫu giáo Họa Mi (điểm làng Bút))

18/03/2022

18/3/2022

Nghị quyết 41/NQ-HĐND

Về việc điều chỉnh chủ trường dự án: Trường bắn, thao trường huấn luyện

18/03/2022

18/3/2022

Nghị quyết 42/NQ-HĐND

Về việc điều chỉnh chủ trường dự án: Trường TH Nguyễn Du (điểm Tiểu học)

18/03/2022

18/3/2022

 |<  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  >  >| 

Cơ quan: UBND huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 275
Email: ubnddakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275