CHUYÊN MỤC
Trang chủ > Văn bản
Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Thông báo 10/TB-TNMT

Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

19/11/2021

19/11/2021

Công văn 2070/UBND-NV

Về việc đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức năm 2021

29/10/2021

29/10/2021

Công văn 2026/UBND-TCKH

Về việc triển khai Kế hoạch phát triển Doanh nghiệp công nghệ số giai đoạn 2021-2025 và định hướng năm 2030 trên địa bàn huyện

25/10/2021

25/10/2021

Công văn 10/BCĐ

Về việc hướng dẫn, đánh giá phân loại các cấp độ trong phòng chống dịch COVID-19

25/10/2021

25/10/2021

Công văn 2011/UBND-NV

Về việc thực hiện rà soát công chức đạt chuẩn, chưa đạt chuẩn theo quy định

22/10/2021

22/10/2021

Nghị quyết 25/NQ-HĐND

Về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung Hội thẩm Toàn án nhân dân huyện Đak Pơ, khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026

22/10/2021

22/10/2021

Nghị quyết 26/NQ-HĐND

Điều chỉnh dự toán chi ngân sách địa phương năm 2021

22/10/2021

22/10/2021

Thông báo 54/TB-HĐND

Kết quả Kỳ họp thứ Ba (chuyên đề) - HĐND huyện khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026

22/10/2021

22/10/2021

Công văn 207/TB-UBND

Kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp thành viên UBND huyện (mở rộng) tháng 10 năm 2021

07/10/2021

7/10/2021

Công Văn 1866/UBND-VP

Về việc thực hiện Công điện số 23/CĐ-UBND ngày 04/10/2021

04/10/2021

4/10/2021

 |<  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  >  >| 

Cơ quan: UBND huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 275
Email: ubnddakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275