CHUYÊN MỤC
Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Quyết định 1316/QĐ-UBND

Về việc thay đổi vị trí việc làm đối với bà: Huỳnh Thị Thịnh

11/10/2019

11/10/2019

Quyết định 1314/QĐ-UBND

Về việc tiếp nhận viên chức giáo viên đối với bà: Nguyễn Thị Thanh Trang

08/10/2019

8/10/2019

Quyết định 1313/QĐ-UBND

Về việc điều động viên chức

08/10/2019

8/10/2019

Quyết định 1268/BC-UBND

Về việc bổ nhiệm chức vụ đối với ông Bùi Nguyên Hiếu

03/10/2019

3/10/2019

Quyết định 1254/QĐ-UBND

Về việc tiếp nhận viên chức giáo viên đối với bà: Nguyễn Thị Mến

01/10/2019

1/10/2019

Quyết định 1202/QĐ-UBND

Về việc chuyển công tác đối với bà: Văn Thị Mỹ Lệ

20/09/2019

20/9/2019

Quyết định 1191/QĐ-UBND

Về việc tiếp nhận công chức

17/09/2019

17/9/2019

Quyết định 436/QĐ-UBND

Về việc phần bổ số lượng HĐ lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP năm 2019 đối với Cơ quan Văn phòng HĐND và UBND huyện

16/09/2019

16/9/2019

Quyết định 433/QĐ-UBND

Về việc phân bổ số lượng người làm việc và số lượng Hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP trong các đơn vị sự nghiệp, tổ chức Hội năm 2019

13/09/2019

13/9/2019

Quyết định 1141/QĐ-UBND

Về việc chuyển công tác đối với bà Nguyễn Thị Mai Lý

03/09/2019

3/9/2019

 |<  <  1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7  >  >| 

Cơ quan: UBND huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 275
Email: ubnddakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275