CHUYÊN MỤC
Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Quyết định 436/QĐ-UBND

Về việc phần bổ số lượng HĐ lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP năm 2019 đối với Cơ quan Văn phòng HĐND và UBND huyện

16/09/2019

16/9/2019

Quyết định 433/QĐ-UBND

Về việc phân bổ số lượng người làm việc và số lượng Hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP trong các đơn vị sự nghiệp, tổ chức Hội năm 2019

13/09/2019

13/9/2019

Quyết định 1141/QĐ-UBND

Về việc chuyển công tác đối với bà Nguyễn Thị Mai Lý

03/09/2019

3/9/2019

Quyết định 1140/BC-UBND

Về việc bổ nhiệm chức vụ đối với ông Nguyễn Đình Huy

03/09/2019

3/9/2019

Quyết định 1142/QĐ-UBND

Về việc điều động và bổ nhiệm đối với bà Phan Thị Hiếu

03/09/2019

3/9/2019

Quyết định 1062/QĐ-UBND

Về việc thay đổi vị trí việc làm đối với bà: Trịnh Thị Thơi

20/08/2019

20/8/2019

Quyết định 1029/BC-UBND

Về việc bổ nhiệm lại chức vụ đối với bà Lê Thị Thủy

13/08/2019

13/8/2019

Quyết định 1024/QĐ-UBND

Về việc điều động công chức

06/08/2019

6/8/2019

Quyết định 942/QĐ-UBND

Về việc điều động và bổ nhiệm đối với bà: Nguyễn Thị Nhật

22/07/2019

22/7/2019

Quyết định 943/QĐ-UBND

Về việc điều động và bổ nhiệm đối với ông: Lê Trọng Kỳ

22/07/2019

22/7/2019

 |<  <  1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7  >  >| 

Cơ quan: UBND huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 275
Email: ubnddakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275