CHUYÊN MỤC
Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Quyết định 1138/QĐ-UBND

Về việc điều động đối với ông: Võ Thanh Tuấn

12/10/2020

12/10/2020

Quyết định 1097/QĐ-UBND

Về việc thay đổi vị trí việc làm đối với bà: Phan Thị Tuyết Loan

01/10/2020

01/10/2020

Quyết định 1095/QĐ-UBND

Về việc điều động và bổ nhiệm đối với bà: Phạm Thị Hội

30/09/2020

30/9/2020

Quyết định 1096/QĐ-UBND

Về việc điều động và bổ nhiệm đối với bà: Lê Thị Nghệ

30/09/2020

30/9/2020

Quyết định 764/QĐ-UBND

Về việc điều chỉnh phân bổ số lượng người làm việc và số lượng Hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP tại các trường công lập thuộc huyện

22/09/2020

22/9/2020

Thông báo 02/TB-HĐKTSH

Nộp hồ sơ, nội dung ôn tập, thời gian, địa điểm kiểm tra, sát hạch xét tuyển dụng đặc biệt viên chức thành công chức và xét chuyển công chức cấp xã thành công chức cấp huyện

18/08/2020

18/8/2020

Quyết định 1649/QĐ-UBND

Về việc bổ nhiệm lại chức vụ đối với ông Nguyễn Thành Khánh

06/12/2019

6/12/2019

Quyết định 1537/QĐ-UBND

Về việc biệt phái đối với bà Nguyễn Lê Tâm Khánh

18/11/2019

18/11/2019

Quyết định 1504/QĐ-UBND

Về việc tiếp nhận viên chức giáo viên đối với bà: Nguyễn Thị Thanh Trưng

07/11/2019

7/11/2019

Quyết định 1502/QĐ-UBND

Về việc tiếp nhận viên chức giáo viên đối với bà: Trần Thị Hà

06/11/2019

6/11/2019

 |<  <  1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7  >  >| 

Cơ quan: UBND huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 275
Email: ubnddakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275