CHUYÊN MỤC
Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Quyết định 670/QĐ-UBND

Về việc điều động công chức

14/05/2019

4/5/2019

Quyết định 547/QĐ-UBND

Về việc tiếp nhận, điều động và bổ nhiệm chức vụ đối với ông Tần Văn Anh

04/04/2019

4/4/2019

Thông báo 64/TB-UBND

Danh sách bổ sung quy hoạch, danh sách đưa ra khỏi quy hoạch chức danh lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2015-2020 và 2020-2025

18/03/2019

18/3/2019

Quyết định 433/QĐ-UBND

Về việc bổ nhiệm chức vụ đối với bà Trần Thị Phúc Ân

08/03/2019

8/3/2019

Quyết định 380/QĐ-UBND

Về việc điều động viên chức đối với bà: Trịnh Thị Thu

25/02/2019

25/2/2019

Quyết định 22/QĐ-UBND

Về việc giao bổ sung biên chế sự nghiệp đối với Trung tâm dịch vụ Nông nghiệp huyện

18/01/2019

18/1/2019

Quyết định 190/QĐ-UBND

Về việc tiếp nhận và điều chuyển công tác đối với ông Nguyễn Cao Tý

18/01/2019

18/01/2019

Quyết định 191/QĐ-UBND

Về việc thay đổi vị trí việc làm đối với bà: Nguyễn Thị Vĩnh Thụy

18/01/2019

18/1/2019

Quyết định 192/QĐ-UBND

Về việc thay đổi vị trí việc làm đối với ông Trần Anh Tâm

18/01/2019

18/01/2019

Quyết định 193/QĐ-UBND

Về việc thay đổi vị trí việc làm đối với ông Phan Tuấn Tài

18/01/2019

18/1/2019

 |<  <  1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7  >  >| 

Cơ quan: UBND huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 275
Email: ubnddakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275