CHUYÊN MỤC
Trang chủ > Văn bản > Văn bản UBND huyện
Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Quyết định 371/QĐ-UBND

Quyết định về việc giao đất ở cho hộ gia đình, cá nhân

13/11/2017

13/11/2017

Quyết định ​1516/QĐ-UBND

1516/QĐ-UBND Quyết định giao chỉ tiêu biên chế quản lý hành chính năm 2017

23/10/2017

23/10/2017

Quyết định 349/QĐ-UBND

Quyết định thu hồi đất do người sử dụng đất tự nguyện trả lại đất đối với bà Lê Thị Thông

23/10/2017

23/10/2017

Kết luận 931/KL-UBND

Kết luận nội dung tố cáo đối với Hiệu trưởng trường mẫu giáo Hoa hồng

28/09/2017

28/9/2017

Quyết định 291/QĐ-UBND

Quyết định về việc cho thuê đất nông nghiệp cho 33 hộ gia đình, cá nhân tại làng Kuk Đak, xã An Thành

11/09/2017

11/9/2017

Kế hoạch 54/KH-UBND

Kế hoạch thực hiện Bộ Chỉ số cải cách hành chính câp huyện theo Quyết định số 567/QĐ-UBND ngày 24/7/2017 của UBND tỉnh Gia Lai

18/08/2017

18/7/2017

Quyết định 264/QĐ-UBND

264/QĐ-UBND Quyết định công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2016 của huyện Đak Pơ

17/08/2017

17/8/2017

Quyết định ​265/QĐ-UBND

265/QĐ-UBND Quyết định công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2017 của huyện Đak Pơ

17/08/2017

17/8/2017

Quyết định 248/QĐ-UBND

Quyết định về việc cho thuê đất nông nghiệp đối với ông Hoàng Văn Nhượng, bà Nguyễn Thị Thịnh

02/08/2017

02/8/2017

Quyết định 1067/QĐ-UBND

1067/QĐ-UBND Quyết định giao chỉ tiêu biên chế sự nghiệp năm 2017

13/07/2017

13/7/2017

 |<  <  4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13  >  >| 

Cơ quan: UBND huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 269
Email: ubnddakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275