CHUYÊN MỤC
Trang chủ > Thông tin tuyên truyền > Chiến lược, định hướng, quy hoạch, kế hoạch phát triển
Trao phương tiện sinh kế cho phụ nữ nghèo
Trao phương tiện sinh kế cho phụ nữ nghèo
Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Đak Pơ và Mang Yang (tỉnh Gia Lai) vừa tổ chức trao phương tiện sinh kế cho 5 hội viên, phụ nữ nghèo trên địa bàn. 

Đak Pơ huy động nguồn lực xây dựng hạ tầng giao thông, thủy lợi
Đak Pơ huy động nguồn lực xây dựng hạ tầng giao thông, thủy lợi
Nhằm khai thác tiềm năng, thế mạnh của địa phương, Huyện ủy Đak Pơ (tỉnh Gia Lai) đã ban hành nghị quyết chuyên đề về đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng giao thông nội đồng và thủy lợi nhỏ phục vụ phát triển nông nghiệp theo hướng bền vững.

Giàu lên nhờ nuôi bò nhốt chuồng
Giàu lên nhờ nuôi bò nhốt chuồng
Sở hữu đàn bò trên 40 con và 5 ha đất sản xuất với mức thu nhập hơn 700 triệu đồng/năm, ông Nguyễn Xuân Tùng (thôn An Quý, xã Phú An, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai) là tấm gương sáng cho nhiều nông dân trong vùng học tập.

Gộp các dự án sử dụng vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-­2025
Gộp các dự án sử dụng vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-­2025
Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai vừa có Công văn số 730/UBND-KTTH gửi Thường trực HĐND tỉnh báo cáo việc điều chỉnh gộp các dự án khởi công mới kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.

Phê duyệt kế hoạch ứng vốn từ quỹ phát triển đất
Phê duyệt kế hoạch ứng vốn từ quỹ phát triển đất
Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai vừa có Công văn số 742/UBND-KTTH về việc phê duyệt kế hoạch ứng vốn năm 2021 từ Quỹ Phát triển đất tỉnh.

Gia Lai 48h: Hướng đến sản xuất rau, hoa và cây ăn quả bền vững
Gia Lai 48h: Hướng đến sản xuất rau, hoa và cây ăn quả bền vững
(GLO)- Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai vừa ban hành Quyết định số 107/QĐ-UBND phê duyệt Đề án phát triển sản xuất rau, hoa và cây ăn quả trên địa bàn tỉnh đến năm 2030, định hướng đến năm 2040. Đây là điều kiện để ngành sản xuất rau, hoa và cây ăn quả phát triển bền vững và phù hợp với xu hướng hội nhập.

Default news teaser image
Gia Lai hướng đến sản xuất rau, hoa và cây ăn quả bền vững
Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai vừa ban hành Quyết định số 107/QĐ-UBND phê duyệt Đề án phát triển sản xuất rau, hoa và cây ăn quả trên địa bàn tỉnh đến năm 2030, định hướng đến năm 2040. Đây là điều kiện để ngành sản xuất rau, hoa và cây ăn quả phát triển bền vững và phù hợp với xu hướng hội nhập.Cơ quan: UBND huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 275
Email: ubnddakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275