CHUYÊN MỤC
Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Quyết định 1649/QĐ-UBND

Về việc bổ nhiệm lại chức vụ đối với ông Nguyễn Thành Khánh

06/12/2019

6/12/2019

Quyết định 1537/QĐ-UBND

Về việc biệt phái đối với bà Nguyễn Lê Tâm Khánh

18/11/2019

18/11/2019

Quyết định 1504/QĐ-UBND

Về việc tiếp nhận viên chức giáo viên đối với bà: Nguyễn Thị Thanh Trưng

07/11/2019

7/11/2019

Quyết định 1502/QĐ-UBND

Về việc tiếp nhận viên chức giáo viên đối với bà: Trần Thị Hà

06/11/2019

6/11/2019

Quyết định 1316/QĐ-UBND

Về việc thay đổi vị trí việc làm đối với bà: Huỳnh Thị Thịnh

11/10/2019

11/10/2019

Quyết định 1314/QĐ-UBND

Về việc tiếp nhận viên chức giáo viên đối với bà: Nguyễn Thị Thanh Trang

08/10/2019

8/10/2019

Quyết định 1313/QĐ-UBND

Về việc điều động viên chức

08/10/2019

8/10/2019

Quyết định 1268/BC-UBND

Về việc bổ nhiệm chức vụ đối với ông Bùi Nguyên Hiếu

03/10/2019

3/10/2019

Quyết định 1254/QĐ-UBND

Về việc tiếp nhận viên chức giáo viên đối với bà: Nguyễn Thị Mến

01/10/2019

1/10/2019

Quyết định 1202/QĐ-UBND

Về việc chuyển công tác đối với bà: Văn Thị Mỹ Lệ

20/09/2019

20/9/2019

 |<  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5  >  >| 

Cơ quan: UBND huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 269
Email: ubnddakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275