CHUYÊN MỤC
Trang chủ > Quy hoạch - Kế hoạch > Khai thác tài nguyên thiên nhiên
Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Quyết định 362/QĐ-UBND

Về việc phê duyệt giá khởi điểm, bước giá, tiền đặt trước và Dự toán Đề án thăm dò khoáng sản (dự kiến) để đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2019

28/06/2019

28/6/2019

Quyết định ​248/QĐ-UBND

Về việc phê duyệt Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2019

17/05/2019

17/5/2019


Cơ quan: UBND huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 275
Email: ubnddakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275