CHUYÊN MỤC

gopy-(1).jpg
        
Tiêu đề Ngày bắt đầu Ngày kết thúc Tải về Góp ý
Dự thảo Thông tư quy định về việc lắp đặt thùng thư công cộng, hộp thư tập trung 31/07/2017 14/08/2017

Cơ quan: UBND huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 269
Email: ubnddakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275