CHUYÊN MỤC
Trang chủ > Văn bản > Văn bản UBND huyện
Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Quyết định ​1023/QĐ-UBND

1023/QĐ-UBND Quyết định giao chỉ tiêu biên chế quản lý hành chính năm 2017

03/07/2017

03/7/2017

Công văn ​610/UBND-NV

610/UBND-NV về việc điều tiết, phân bổ biên chế viên chức, hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP các đơn vị sự nghiệp

30/06/2017

30/6/2017

Công văn 557/UBND-VP

Triển khai sử dụng phần mềm quản lý giao việc

21/06/2017

21/6/2017

Quyết định 180/QĐ-UBND

Quyết định về việc hủy kết quả trúng đấu giá quyền thuê đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp trả tiền hàng năm tại Quyết định số 646/QĐ-UBND ngày 29/12/2016

23/05/2017

23/5/2017

Quyết định 181/QĐ-UBND

Quyết định về việc hủy kết quả trúng đấu giá quyền thuê đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp trả tiền hàng năm tại Quyết định số 647/QĐ-UBND ngày 29/12/2016

23/05/2017

23/5/2017

Quyết định 181/QĐ-UBND

Quyết định về việc hủy kết quả trúng đấu giá quyền thuê đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp trả tiền hàng năm tại Quyết định số 647/QĐ-UBND ngày 29/12/2016

23/05/2017

23/5/2017

Công văn 403/UBND-TCKH

Công văn thực hiện nhiệm vụ chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2017 theo Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2017 của Chính phủ

16/05/2017

16/5/2017

Quyết định 163/QĐ-UBND

Quyết định về việc cho thuê đất nông nghiệp đối với hộ ông Trần Văn Sang, địa chỉ: thôn An Cư, xã Cư An

16/05/2017

16/5/2017

Quyết định 164/QĐ-UBND

Quyết định về việc cho thuê đất nông nghiệp đối với hộ ông Văn Tấn Găng, địa chỉ: thôn Tân Hội, xã Tân An

16/05/2017

16/5/2017

Quyết định 146/QĐ-UBND

146/QĐ-UBND Quyết định về việc điều chỉnh kế hoạch phân bổ vốn đầu tư và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư thuộc nguồn ngân sách huyện năm 2017

09/05/2017

09/5/2017

 |<  <  5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14  >  >| 

Cơ quan: UBND huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 269
Email: ubnddakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275