CHUYÊN MỤC
Trang chủ > Văn bản > Văn bản UBND huyện
Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Quyết định 624/QĐ-UBND

624/QĐ-UBND Quyết định hỗ trợ kinh phí hoạt động năm 2017 cho các đơn vị

23/12/2016

23/12/2016

Quyết định ​622/QĐ-UBND

622/QĐ-UBND Quyết định giao dự toán thu, chi ngân sách huyện năm 2017

23/12/2016

23/12/2016

Quyết định ​620/QĐ-UBND

620/QĐ-UBND Quyết định giao chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2017

23/12/2016

23/12/2016

Quyết định ​625/QĐ-UBND

625/QĐ-UBND Quyết định giao Dự toán thu, chi ngân sách năm 2017 cho các xã, thị trấn

23/12/2016

23/12/2016

Quyết định 588/QĐ-UBND

Quyết định về việc cho thuê đất sản xuất nông nghiệp đối với ông Trần Minh Thông, bà Nguyễn Thị Thu Hiền

21/12/2016

21/12/2016

Quyết định 589/QĐ-UBND

Quyết định về việc cho thuê đất sản xuất nông nghiệp đối với ông Bùi Xuân Viện

21/12/2016

21/12/2016

Quyết định 438/QĐ-UBND

Quyết định ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại UBND huyện Đak Pơ

27/09/2016

27/9/2016

Quyết định 683/QĐ-UBND

683/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch tuyên truyền công tác cải cách hành chính năm 2017

30/06/2016

30/12/2016

Báo cáo 110/BC-UBND

Báo cáo tình hình thực hiện công tác 06 tháng đầu năm và nhiệm vụ công tác 06 tháng cuối năm 2016

28/06/2016

28/6/2016

Danh sách DANH SACH

Danh sách tài khoản người dùng Hệ thống quản lý văn bản và điều hành

16/06/2016

16/6/2016

 |<  <  4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13  >  >| 

Cơ quan: UBND huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 269
Email: ubnddakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275