CHUYÊN MỤC
Trang chủ > Tài liệu các kỳ họp HĐND
TÀI LIỆU: KỲ HỌP THỨ MƯỜI MỘT (CHUYÊN ĐỀ), HĐND HUYỆN KHÓA IV, NHIỆ...
TÀI LIỆU: KỲ HỌP THỨ MƯỜI MỘT (CHUYÊN ĐỀ), HĐND HUYỆN KHÓA IV, NHIỆM KỲ 2021-2026
TÀI LIỆU: KỲ HỌP THỨ MƯỜI MỘT (CHUYÊN ĐỀ), HĐND HUYỆN KHÓA IV, NHIỆM KỲ 2021-2026

TÀI LIỆU: KỲ HỌP THỨ MƯỜI, HĐND HUYỆN KHÓA IV, NHIỆM KỲ 2021-2026
TÀI LIỆU: KỲ HỌP THỨ MƯỜI, HĐND HUYỆN KHÓA IV, NHIỆM KỲ 2021-2026
TÀI LIỆU: KỲ HỌP THỨ MƯỜI, HĐND HUYỆN KHÓA IV, NHIỆM KỲ 2021-2026

TÀI LIỆU: KỲ HỌP THỨ CHÍN (Chuyên đề), HĐND HUYỆN KHÓA IV, NHIỆM KỲ...
TÀI LIỆU: KỲ HỌP THỨ CHÍN (Chuyên đề), HĐND HUYỆN KHÓA IV, NHIỆM KỲ 2021-2026
TÀI LIỆU: KỲ HỌP THỨ CHÍN (Chuyên đề), HĐND HUYỆN KHÓA IV, NHIỆM KỲ 2021-2026

TÀI LIỆU: KỲ HỌP THỨ TÁM(Chuyên đề), HĐND HUYỆN KHÓA IV, NHIỆM KỲ 2...
TÀI LIỆU: KỲ HỌP THỨ TÁM(Chuyên đề), HĐND HUYỆN KHÓA IV, NHIỆM KỲ 2021-2026
TÀI LIỆU: KỲ HỌP THỨ TÁM (Chuyên đề), HĐND HUYỆN KHÓA IV, NHIỆM KỲ 2021-2026

TÀI LIỆU: KỲ HỌP THỨ BẢY, HĐND HUYỆN KHÓA IV, NHIỆM KỲ 2021-2026
TÀI LIỆU: KỲ HỌP THỨ BẢY, HĐND HUYỆN KHÓA IV, NHIỆM KỲ 2021-2026
TÀI LIỆU: KỲ HỌP THỨ BẢY, HĐND HUYỆN KHÓA IV, NHIỆM KỲ 2021-2026

TÀI LIỆU: KỲ HỌP THỨ SÁU(Chuyên đề), HĐND HUYỆN KHÓA IV, NHIỆM KỲ 2...
TÀI LIỆU: KỲ HỌP THỨ SÁU(Chuyên đề), HĐND HUYỆN KHÓA IV, NHIỆM KỲ 2021-2026
TÀI LIỆU: KỲ HỌP THỨ SÁU(Chuyên đề), HĐND HUYỆN KHÓA IV, NHIỆM KỲ 2021-2026

TÀI LIỆU: KỲ HỌP THỨ NĂM (Chuyên đề), HĐND HUYỆN KHÓA IV, NHIỆM KỲ ...
TÀI LIỆU: KỲ HỌP THỨ NĂM (Chuyên đề), HĐND HUYỆN KHÓA IV, NHIỆM KỲ 2021-2026
TÀI LIỆU: KỲ HỌP THỨ NĂM (Chuyên đề), HĐND HUYỆN KHÓA IV, NHIỆM KỲ 2021-2026

TÀI LIỆU: KỲ HỌP THỨ TƯ - HĐND HUYỆN KHÓA IV, NHIỆM KỲ 2021-2026
TÀI LIỆU: KỲ HỌP THỨ TƯ - HĐND HUYỆN KHÓA IV, NHIỆM KỲ 2021-2026
TÀI LIỆU: KỲ HỌP THỨ TƯ - HĐND HUYỆN KHÓA IV, NHIỆM KỲ 2021-2026

 |<  < 1 2  >  >| 


Cơ quan: UBND huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 275
Email: ubnddakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275