CHUYÊN MỤC
Trang chủ > Thống kê - Báo cáo
Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Báo cáo 84/BC-UBND

Đánh giá, tổng kết thi hành Luật Giao dịch điện tử

24/04/2020

24/4/2020

Báo cáo 79/BC-UBND

Việc khai báo y tế nhằm phòng, chống dịch Covid-19

17/04/2020

17/4/2020

Báo cáo 72/BC-UBND

Kết quả thực hiện Luật Lưu trữ từ năm 2012 đến năm 2019 trên địa bàn huyện Đak Pơ

15/04/2020

15/4/2020

Báo cáo 70/BC-UBND

Tình hình triển khai thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện Đak Pơ

14/04/2020

14/4/2020

Báo cáo 67/BC-UBND

Đánh giá tình hình đời sống nhân dân, người lao động và các đối tượng xã hội bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Đak Pơ

10/04/2020

10/4/2020

Báo cáo 64/BC-UBND

Thực trạng sản xuất nông nghiệp trên đất lâm nghiệp

08/04/2020

8/4/2020

Báo cáo 63/BC-UBND

Sở kết 01 năm thực hiện Chỉ thị số 10/CT-Tg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ

07/04/2020

7/4/2020

Báo cáo 62/BC-UBND

Kết quả thực hiện chính sách, pháp luật về thú y

06/04/2020

6/4/2020

Báo cáo 61/BC-UBND

Tình hình thực hiện công tác quý I và nhiệm vụ công tác quý II năm 2020

06/04/2020

6/4/2020

Báo cáo 59/BC-UBND

Tình hình thực hiện công tác CCHC nhà nước giai đoạn 2011 - 2020 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn 2021 - 2030

01/04/2020

01/4/2020

 |<  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5  >  >| 

Cơ quan: UBND huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 269
Email: ubnddakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275