CHUYÊN MỤC
Trang chủ > Thống kê - Báo cáo
Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Báo cáo 292/BC-UBND

Kết quả triển khai hoạt động thông tin đối ngoại năm 2020

26/11/2020

26/11/2020

Báo cáo 291/BC-UBND

Tình hình ứng dụng công nghệ thông tin trên địa bàn huyện Đak Pơ năm 2020

25/11/2020

25/11/2020

Báo cáo 287/BC-UBND

Công tác bảo vệ môi trường năm 2020

19/11/2020

19/11/2020

Báo cáo 257/BC-UBND

Tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 10 và nhiệm vụ công tác tháng 11 năm 2020

27/10/2020

27/10/2020

Báo cáo 213/BC-UBND

Tình hình thực hiện công tác 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ công tác 3 tháng cuối năm 2020

10/09/2020

10/9/2020

Báo cáo 199/BC-UBND

Tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 8 và nhiệm vụ công tác tháng 9 năm 2020

26/08/2020

26/8/2020

Báo cáo 177/BC-UBND

Tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 7 và nhiệm vụ công tác tháng 8 năm 2020

07/08/2020

7/8/2020

Báo cáo 159/BC-UBND

Kết quả tự đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019

10/07/2020

10/7/2020

Báo cáo 160/BC-UBND

Tình hình thực hiện các Chương trình MTQG 06 tháng đầu năm 2020

10/07/2020

10/7/2020

Báo cáo 157/BC-UBND

Tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng

08/07/2020

8/7/2020

 |<  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7  >  >| 

Cơ quan: UBND huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 269
Email: ubnddakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275