CHUYÊN MỤC
Trang chủ > Thống kê - Báo cáo
Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Báo cáo 159/BC-UBND

Kết quả tự đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019

10/07/2020

10/7/2020

Báo cáo 160/BC-UBND

Tình hình thực hiện các Chương trình MTQG 06 tháng đầu năm 2020

10/07/2020

10/7/2020

Báo cáo 123/BC-UBND

Tình hình thực hiện công tác tháng 5, và nhiệm vụ công tác tháng 6 năm 2020

04/06/2020

4/6/2020

Báo cáo 119/BC-UBND

Tình hình triển khai thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh Covid 19 trên địa bàn huyện Đak Pơ

02/06/2020

2/6/2020

Báo cáo 116/BC-UBND

Tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2020

29/05/2020

29/5/2020

Báo cáo 117/BC-UBND

Tình hình thực hiện công tác 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2020

29/05/2020

29/5/2020

Báo cáo 110/BC-UBND

Kết quả thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững 6 tháng đầu năm 2020

26/05/2020

26/5/2020

Báo cáo 109/BC-UBND

Sơ kết sản xuất vụ Đông Xuân 2019-2020 và triển khai Kế hoạch sản xuất vụ Mùa 2020

25/05/2020

25/5/2020

Báo cáo 107/BC-UBND

Sơ kết công tác triển khai thực hiện Quy hoạch phát triển ngành Văn hóa tỉnh Gia Lai đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

22/05/2020

22/5/2020

Báo cáo 105/BC-UBND

Kết quả thực hiện Đề án tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức và trách nhiệm về an toàn thông tin đến năm 2020 trên địa bàn huyện Đak Pơ

21/05/2020

21/5/2020

 |<  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6  >  >| 

Cơ quan: UBND huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 269
Email: ubnddakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275