CHUYÊN MỤC
Trang chủ > Văn bản > Văn bản của UBND huyện
Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Thông báo 51/TB-UBND

Kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2023

29/06/2023

29/6/2023

Thông báo 48/TB-UBND

Kết luận của đồng chí Huỳnh Văn Hơn - PCT UBND huyện tại buổi họp sơ kết 6 tháng đầu năm tình hình hoạt động của Bộ phận Một cửa cấp huyện, xã và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm

21/06/2023

21/6/2023

Thông báo 43/TB-UBND

Kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp thành viên UBND huyện tháng 6 năm 2023

05/06/2023

5/6/2023

Công văn 935/UBND-TCKH

Về việc triển khai nhu cầu hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2023, 2024

16/05/2023

16/5/2023

Thông báo 38/TB-UBND

Kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp thành viên UBND huyện tháng 5 năm 2023

12/05/2023

12/5/2023

Thông báo 35/TB-UBND

Kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp triển khai các biện pháp phòng chống dịch COIVD 19

28/04/2023

28/4/2023

Thông báo 36/TB-UBND

Kết luận của đồng chí Huỳnh Văn Hơn - PCT UBND huyện tại Hội nghị sơ kết sản xuất vụ Đông Xuân năm 2022-2023 và triển khai kế hoạch sản xuất vụ Mùa năm 2023

28/04/2023

28/4/2023

Thông báo 18/TB-UBND

Kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị sơ kết công tác quý I năm 2023

10/04/2023

10/4/2023

Thông báo 16/TB-UBND

Kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND huyện tại buổi họp đánh giá tình hình hoạt động của Bộ phận Một cửa cấp huyện, cấp xã

06/04/2023

6/4/2023

Thông báo 10/TB-UBND

Kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp thành viên UBND huyện tháng 3 năm 2023

10/03/2023

10/3/2023

 |<  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  >  >| 

Cơ quan: UBND huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 275
Email: ubnddakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275