CHUYÊN MỤC
Trang chủ > Văn bản > Văn bản UBND huyện
Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Quyết định ​454/QĐ-UBND

454/QĐ-UBND Quyết định về việc cho thuê đất nông nghiệp đối với ông Trần Vi Đồng

18/09/2018

18/9/2018

Quyết định 416/QĐ-UBND

416/QĐ-UBND Quyết định công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2018 của huyện Đak Pơ

17/08/2018

17/8/2018

Quyết định 417/QĐ-UBND

417/QĐ-UBND Quyết định cho thuê đất nông nghiệp đối với hộ ông Võ Ngọc Dũng

17/08/2018

17/8/2018

Quyết định ​414/QĐ-UBND

414/QĐ-UBND Quyết định công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2017 của UBND huyện Đak Pơ

16/08/2018

16/8/2018

Quyết định 403/QĐ-UBND

403/QĐ-UBND Quyết định cho thuê đất nông nghiệp đối với 08 hộ gia đình

14/08/2018

14/8/2018

Quyết định ​402/QĐ-UBND

402/QĐ-UBND Quyết định về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của hộ ông Võ Xuân Nhì, cư trú tại thôn Hiệp An, xã Cư An

14/08/2018

14/8/2018

Quyết định ​329/QĐ-UBND

329/QĐ-UBND Quyết định về việc thu hồi đất nông nghiệp

17/07/2018

17/7/2018

Quyết định ​329/QĐ-UBND

329/QĐ-UBND Quyết định về việc thu hồi đất nông nghiệp của ông Nguyễn Trọng Hân

17/07/2018

17/7/2018

Quyết định ​327/QĐ-UBND

327/QĐ-UBND Quyết định về việc cho thuê đất nông nghiệp đối với hộ ông Nguyễn Đến

16/07/2018

16/7/2018

Quyết định 299/QĐ-UBND

299/QĐ-UBND Quyết định về việc cho thuê đất nông nghiệp đối với hộ ông Phan Trường Thông

27/06/2018

27/6/2018

 |<  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  >  >| 

Cơ quan: UBND huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 269
Email: ubnddakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275