CHUYÊN MỤC
Trang chủ > Văn bản > Văn bản UBND huyện
Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Quyết định ​329/QĐ-UBND

329/QĐ-UBND Quyết định về việc thu hồi đất nông nghiệp

17/07/2018

17/7/2018

Quyết định ​327/QĐ-UBND

327/QĐ-UBND Quyết định về việc cho thuê đất nông nghiệp đối với hộ ông Nguyễn Đến

16/07/2018

16/7/2018

Quyết định 299/QĐ-UBND

299/QĐ-UBND Quyết định về việc cho thuê đất nông nghiệp đối với hộ ông Phan Trường Thông

27/06/2018

27/6/2018

Kế hoạch ​50/KH-UBND

50/KH-UBND Kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức theo Nghị định số 158/2007/NĐ-CP

15/06/2018

15/6/2018

Quyết định 266/QĐ-UBND

266/QĐ-UBND Quyết định cho thuê đất nông nghiệp đối với hộ ông Trương Đình Bộ

13/06/2018

13/6/2018

Quyết định 256/QĐ-UBND

256/QĐ-UBND Về việc phê duyệt giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất ở đối với các thửa đất trên địa bàn thị trấn Đak Pơ, xã An Thành, xã Tân An huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai

07/06/2018

07/6/2018

Quyết định 239/QĐ-UBND

239/QĐ-UBND Quyết định về việc phê duyệt Phương án đấu giá quyền sử dụng đất ở đối với các thửa đất trên địa bàn thị trấn Đak Pơ, xã An Thành, xã Tân An thuộc huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai

30/05/2018

30/5/2018

Kế hoạch ​44/KH-UBND

44/KH-UBND Kế hoạch triển khai công tác phổ biến, tuyên truyền các Luật mới năm 2018

25/05/2018

25/5/2018

Quyết định 210/QĐ-UBND

210/QĐ-UBND Quyết định thu hồi đất do người sử dụng đất tự nguyện trả lại đất đối với bà Võ Thị Anh, xã Yang Bắc

23/05/2018

23/5/2018

Quyết định ​142/QĐ-UBND

142/QĐ-UBND Quyết định thu hồi đất của hộ ông Phạm Văn Khá

16/05/2018

16/5/2018

 |<  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  >  >| 

Cơ quan: UBND huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 269
Email: ubnddakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275