CHUYÊN MỤC
Trang chủ > Văn bản > Văn bản của HĐND huyện
Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Báo cáo 99/BC-HĐND

Báo cáo kết quả Hội nghị tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND tỉnh trước Kỳ họp thứ Năm HĐND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021

23/11/2017

23/11/2017

Thông báo 95/TB-HĐND

Thông báo Kết luận của Thường trực HĐND huyện tại Hội nghị chuẩn bị nội dung, chương trình Kỳ họp thứ Tư, HĐND huyện khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021

03/11/2017

03/11/2017

Thông báo 27/TB-HĐND

Thông báo Kết luận của Thường trực HĐND huyện tại Hội nghị chuẩn bị nội dung, chương trình Kỳ họp thứ Ba, HĐND huyện khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021

23/05/2017

23/5/2017


Cơ quan: Huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 269
Email: ubnđakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275