CHUYÊN MỤC
Trang chủ > Văn bản > Văn bản của HĐND huyện
Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Thông báo 19/TB-HĐND

19/TB-HĐND Thông báo lịch tiếp công dân Quý II, năm 2018 của đại biểu HĐND huyện Đak Pơ Khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021

23/03/2018

23/3/2018

Thông báo 20/TB-HĐND

20/TB-HĐND Thông báo lịch tiếp công dân thường xuyên Quý II, năm 2018 của đại diện Tổ đại biểu HĐND tỉnh được bầu tại huyện và Thường trực HĐND huyện Đak Pơ Khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021

23/03/2018

23/3/2018

Báo cáo 132/BC-HĐND

132/BC-HĐND Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri huyện Đak Pơ sau kỳ họp thứ Năm HĐND tỉnh Khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021

29/12/2017

29/12/2017

Thông báo 117/TB-HĐND

Thông báo Kỳ họp thứ Tư - HĐND huyện khóa III

22/12/2017

22/12/2017

Nghị quyết 13/NQ-HĐND

13/NQ-HĐND về việc phê duyệt Kế hoạch đầu tư công và Kế hoạch sửa chữa, cải tạo, nâng cấp, mở rộng cơ sở vật chất thuộc nguồn ngân sách huyện năm 2018

21/12/2017

21/12/2017

Nghị quyết 10/NQ-HĐND

10/NQ-HĐND Nghị quyết về việc phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn thuộc nguồn vốn ngân sách huyện giai đoạn 2016 - 2020

21/12/2017

21/12/2017

Nghị quyết 12/NQ-HĐND

12/NQ-HĐND Nghị quyết về dự toán ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách huyện năm 2018

21/12/2017

21/12/2017

Nghị quyết 11/NQ-HĐND

11/NQ-HĐND Nghị quyết về tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2017 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018

21/12/2017

21/12/2017

Nghị quyết 14/NQ-HĐND

14/NQ-HĐND Nghị quyết về việc bãi bỏ Nghị quyết số 43/2012/NQ-HĐND ngày 27/12/2012 của HĐND huyện Đak Pơ Khóa II, Nhiệm kỳ 2011-2016

21/12/2017

21/12/2017

Nghị quyết 15/NQ-HĐND

15/NQ-HĐND Nghị quyết về việc bãi bỏ Nghị quyết số 44/2012/NQ-HĐND ngày 27/12/2012 của HĐND huyện Đak Pơ Khóa II, Nhiệm kỳ 2011-2016

21/12/2017

21/12/2017

 |<  < 1 - 2 - 3 - 4  >  >| 

Cơ quan: UBND huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 269
Email: ubnddakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275