CHUYÊN MỤC
Trang chủ > Văn bản > Văn bản của HĐND huyện
Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Thông báo 115/TB-HĐND

Thông báo lịch tiếp công dân Quý I, năm 2018 của đại biểu HĐND huyện Đak Pơ khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021

20/12/2017

20/12/2017

Thông báo 113/TB-HĐND

Thông báo Kế hoạch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ Năm HĐND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021

20/12/2017

20/12/2017

Thông báo 114/TB-HĐND

Thông báo Lịch tiếp công dân thường xuyên Quý I, năm 2018 của đại diện Tổ đại biểu HĐND tỉnh được bầu tại huyện và Thường trực HĐND huyện Đak Pơ khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021

20/12/2017

20/12/2017

Báo cáo 99/BC-HĐND

Báo cáo kết quả Hội nghị tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND tỉnh trước Kỳ họp thứ Năm HĐND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021

23/11/2017

23/11/2017

Thông báo 95/TB-HĐND

Thông báo Kết luận của Thường trực HĐND huyện tại Hội nghị chuẩn bị nội dung, chương trình Kỳ họp thứ Tư, HĐND huyện khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021

03/11/2017

03/11/2017

Thông báo 27/TB-HĐND

Thông báo Kết luận của Thường trực HĐND huyện tại Hội nghị chuẩn bị nội dung, chương trình Kỳ họp thứ Ba, HĐND huyện khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021

23/05/2017

23/5/2017


Cơ quan: UBND huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 269
Email: ubnddakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275