CHUYÊN MỤC
Trang chủ > Văn bản > Văn bản của HĐND huyện
Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Thông báo 112/TB-HĐND

Lịch tiếp công dân thường xuyên quý I/2021 của đại điện Tổ đại biểu HĐND tỉnh được bầu tại huyện và Thường trực HĐND huyện Đak Pơ, khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021

29/12/2020

29/12/2020

Thông báo 113/TB-HĐND

Lịch tiếp công dân quý I/2021 của đại biểu HĐND huyện Đak Pơ, khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021

29/12/2020

29/12/2020

Thông báo 107/TB-HĐND

Kế hoạch tiếp xúc cử trị sau kỳ họp thứ Mười sáu, HĐND tỉnh khóa XI

18/12/2020

18/12/2020

Thông báo 90/TB-HĐND

Kết quả Kỳ họp thứ Mười bốn (Chuyên đề), HĐND huyện khóa III

16/11/2020

16/11/2020

Nghị quyết 25/NQ-HĐND

Về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Đak Pơ khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021

16/11/2020

16/11/2020

Nghị quyết 26/NQ-HĐND

Về việc giải thể phòng Y tế huyện Đak Pơ

16/11/2020

16/11/2020

Nghị quyết 09/NQ-HĐND

Về việc miễn nhiệm Phó Chủ tịch HĐND huyện Đak Pơ khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Đinh Văn Kíp

28/10/2020

28/10/2020

Nghị quyết 10/NQ-HĐND

Về việc miễn nhiệm Trưởng Ban Dân tộc - HĐND huyện Đak Pơ khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Đinh Văn Kíp

28/10/2020

28/10/2020

Nghị quyết 11/NQ-HĐND

Về việc xác nhận kết quả bầu cử Trưởng Ban Dân tộc HĐND huyện Đak Pơ khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021

28/10/2020

28/10/2020

Nghị quyết 12/NQ-HĐND

Về việc miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch UBND huyện Đak Pơ khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021

28/10/2020

28/10/2020

 |<  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8  >  >| 

Cơ quan: UBND huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 269
Email: ubnddakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275