CHUYÊN MỤC
Trang chủ > Văn bản > Văn bản của HĐND huyện
Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Công văn 116/HĐND-VP

Về việc khai thác tài liệu phục vụ các kỳ họp của Hội đồng nhân dân huyện

04/12/2019

4/12/2019

Thông báo 60/TB-HĐND

60/TB-HĐND Thông báo lịch tiếp công dân thường xuyên tháng 8, 9 năm 2019 của đại diện Tổ đại biểu HĐND tỉnh được bầu tại huyện và Thường trực HĐND huyện Đak Pơ Khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021

30/07/2019

30/7/2019

Thông báo ​61/TB-HĐND

61/TB-HĐND Thông báo lịch tiếp công dân tháng 8, 9 năm 2019 của đại biểu HĐND huyện Đak Pơ khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021

30/07/2019

30/7/2019

Công văn ​09/HĐND-VP

09/HĐND-VP Về việc đề nghị tiếp công dân ngày 14, 15/2/2019 trên địa bàn huyện

30/01/2019

30/01/2019

Thông báo ​08/TB-HĐND

08/TB-HĐND Thông báo lịch tiếp công dân ngày 14 và 15/02/2019

29/01/2019

29/01/2019

Thông báo 87/TB-HĐND

Thông báo lịch tiếp công dân thường xuyên Quý IV, năm 2018 củ Tổ đại biểu HĐND tỉnh được bầu tại huyện và Thường trực HĐND huyện Đak Pơ, Khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021

28/09/2018

28/9/2018

Thông báo 48/TB-HĐND

48/TB-HĐND Thông báo kết luật của Thường trực HĐND huyện tại phiên giải trình giữa hai kỳ họp HĐND huyện và phiên họp Thường trực HĐND huyện tháng 6/2018

26/06/2018

26/6/2018

Thông báo 42/TB-HĐND

42/TB-HĐND Thông báo kế hoạch tiếp xúc cử tri của Dại biểu Quốc hội được bầu tại tỉnh sau kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV

18/06/2018

18/6/2018

Thông báo 29/TB-HĐND

29/TB-HĐND Thông báo kết luận của Thường trực HĐND huyện tại Hội nghị chuẩn bị nội dung, chương trình Kỳ họp thứ Sáu, HĐND huyện khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021

10/05/2018

10/5/2018

Thông báo 19/TB-HĐND

19/TB-HĐND Thông báo lịch tiếp công dân Quý II, năm 2018 của đại biểu HĐND huyện Đak Pơ Khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021

23/03/2018

23/3/2018

 |<  < 1 - 2 - 3 - 4  >  >| 

Cơ quan: UBND huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 269
Email: ubnddakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275