CHUYÊN MỤC
Trang chủ > Thông tin tuyên truyền > Hoạt động quản lý, khai thác TN thiên nhiên
Khảo sát, đánh giá hiện trạng suối đá cổ Ia Ly
Khảo sát, đánh giá hiện trạng suối đá cổ Ia Ly
Chiều 22-6, Văn phòng UBND tỉnh Gia Lai đã có Công văn số 2648/VP-KGVX thông báo ý kiến của UBND tỉnh về việc báo cáo đề xuất liên quan đến bãi đá cổ tại huyện Chư Păh. 
 


Cộng tác viên dư luận xã hội: "Cánh tay nối dài" của cấp ủy, chính ...
Cộng tác viên dư luận xã hội: "Cánh tay nối dài" của cấp ủy, chính quyền
 Huyện ủy Kbang (tỉnh Gia Lai) đã thành lập đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội để nắm địa bàn, chủ động tham mưu, đề xuất các biện pháp giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh ở cơ sở. Qua đó, đội ngũ này giúp công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành của cấp ủy, chính quyền địa phương được sát, đúng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội.


Khai thác giá trị nổi bật để tạo sản phẩm đặc sắc du lịch nông thôn
Khai thác giá trị nổi bật để tạo sản phẩm đặc sắc du lịch nông thôn
Phát triển du lịch nông thôn ở Việt Nam được nhiều địa phương khai thác, thực hiện ở nhiều quy mô khác nhau nhưng thực tế, mức độ quan tâm của các nơi còn khá hạn chế, chưa tương xứng với tiềm năng.

Tây Nguyên và nước
Tây Nguyên và nước
Muốn xây dựng Tây Nguyên giàu và đẹp, việc đầu tiên phải giải quyết khâu nước. Có nước là có tất cả. Ở Tây Nguyên, từ thuở xa xưa, trong tất cả các lễ tục của mỗi buôn làng thì lễ cúng bến nước là quan trọng bậc nhất. Đi tìm nơi cư trú cho cộng đồng, ấy là đi tìm nguồn nước.

Luật bảo hiểm xã hội 2014
Luật bảo hiểm xã hội 2014
Từ ngày 01/01/2016, Lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội khi vợ sinh con được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản như sau:

+ 05 ngày làm việc với trường hợp sinh thường;
+ 07 ngày làm việc với trường hợp sinh phẫu thuật, sinh con dưới 32 tuần tuổi;
+ Trường hợp sinh đôi thì được nghỉ 10 ngày làm việc, từ sinh 3 trở lên cứ thêm mỗi con thì nghỉ thêm 3 ngày làm việc;
+ Trong trường hợp sinh đôi trở lên mà phải phẫu thuật thì được nghỉ 14 ngày làm việc.
Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ này được tính trong khoảng thời gian 30 ngày đầu kể từ ngày vợ sinh con.

Nội dung trên được quy định tại Luật Bảo hiểm xã hội 2014.
Cơ quan: UBND huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 275
Email: ubnddakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275