CHUYÊN MỤC
Trang chủ > Hộp thư điện tử
htdt-(1).jpg
 
 
1. Danh bạ hộp thư điện tử của cơ quan:
 
TT Tên cơ quan Tài khoản đăng nhập 
(@gialai.gov.vn)
01 Văn phòng HĐND&UBND huyện  vphdnd.dakpo
02 Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn  nnptnt.dakpo
03 Phòng Nội vụ  noivu.dakpo
04 Phòng Tư Pháp  tuphap.dakpo
05 Phòng Kinh tế và hạ tầng  ktht.dakpo
06 Phòng Tài chính - Kế hoạch  tckh.dakpo
07 Phòng Tài nguyên và Môi trường  tnmt.dakpo
08 Phòng Văn hóa và Thông tin  vhtt.dakpo
09 Phòng Giáo dục và Đào tạo  gddt.dakpo
10 Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội  ldtbxh.dakpo
11 Thanh tra huyện  thanhtra.dakpo
12 Phòng Dân tộc  dantoc.dakpo
13 Phòng Y tế  yte.dakpo
14 Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất  vpdkqsdd.dakpo
15 Ban quản lý các dự án đầu tư và xây dựng cơ bản  bqldadtxdcb.dakpo
16 Trung tâm Văn hóa - Thể thao  ttvhtt.dakpo
17 Trung tâm giáo dục thường xuyên  ttgdtx.dakpo
18 Trung tâm dân số - Kế hoạch hóa gia đình  ttds.dakpo
19 Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện  ttth.dakpo
20 Trạm Khuyến nông  tkn.dakpo
21 Đội Công trình giao thông  ctgt.dakpo
22 Hội chữ thập đỏ  hctd.dakpo
23 Trung tâm Bồ dưỡng chính trị  ttbdct.dakpo
24 UBND xã Tân An  tanan.dakpo
25 UBND xã Cư An  cuan.dakpo
26 UBND xã Phú An  phuan.dakpo
27 UBND xã Ya Hội  yahoi.dakpo
28 UBND xã Yang Bắc  yangbac.dakpo
29 UBND thị trấn Đak Pơ  dakpo.dakpo
30 UBND xã An Thành  anthanh.dakpo
31 UBND xã Hà Tam  hatam.dakpo

2.1. Danh bạ hộp thư điện tử của cá nhân:
 
STT Họ và tên Tên tài khoản
1 Châu Dích dichc.dakpo@gialai.gov.vn
2 Bùi Bá Sơn sonbb.dakpo@gialai.gov.vn
3 Trương Thanh Đạm damtt.dakpo@gialai.gov.vn
4 Nguyễn Nghệ nghen.dakpo@gialai.gov.vn
5 Nguyễn Tuyển tuyenn.dakpo@gialai.gov.vn
6 Đoàn Minh Duy duydm.dakpo@gialai.gov.vn
7 Phạm Hoàng Bửu Lâm lamphb.dakpo@gialai.gov.vn
8 Trịnh Văn Lập laptv.dakpo@gialai.gov.vn
9 Trần Minh Hậu hautm.dakpo@gialai.gov.vn
10 Huỳnh Thị Mỹ Lệ Thanh thanhhtml.dakpo@gialai.gov.vn
11 Lê Văn Châu chaulv.dakpo@gialai.gov.vn
12 Trịnh Duy Khoa khoatd.dakpo@gialai.gov.vn
13 Lê Thị Thu Sang sangltt.dakpo@gialai.gov.vn
14 Vũ Thị Thu Thủy thuyvtt.dakpo@gialai.gov.vn
15 Nguyễn Thị Kim Hà hantk.dakpo@gialai.gov.vn
16 Nguyễn Hữu Lộc locnh.dakpo@gialai.gov.vn
17 Nguyễn Ngọc Bích bichnn.dakpo@gialai.gov.vn
18 Đoàn Văn An andv.dakpo@gialai.gov.vn
19 Thái Đình Hà hatd.dakpo@gialai.gov.vn
20 Lê Trọng Hà halt.dakpo@gialai.gov.vn
21 Nguyễn Thị Út utnt.dakpo@gialai.gov.vn
22 Trần Thị Dạ Thảo thaottd.dakpo@gialai.gov.vn
23 Nguyễn Thị Bích Ngọc ngocntb.dakpo@gialai.gov.vn
24 Huỳnh Văn Hơn honhv.dakpo@gialai.gov.vn
25 Nguyễn Hồng Sơn sonnh.dakpo@gialai.gov.vn
26 Nguyễn Chí Cường cuongnc.dakpo@gialai.gov.vn
27 Huỳnh Hữu Tuấn tuanhh.dakpo@gialai.gov.vn
28 Phạm Thị Thúy Hằng hangptt.dakpo@gialai.gov.vn
29 Nguyễn Thị Ánh Nhựt nhutnta.dakpo@gialai.gov.vn
30 Trịnh Thị Thu Hương huongttt.dakpo@gialai.gov.vn
31 Trần Xuân Mỹ mytx.dakpo@gialai.gov.vn
32 Trần Thị Phúc An anttp.dakpo@gialai.gov.vn
33 Võ Văn Bốn bonvv.dakpo@gialai.gov.vn
34 Trịnh Duy Thái thaitd.dakpo@gialai.gov.vn
35 Nguyễn Thị Kim Liễu lieuntk.dakpo@gialai.gov.vn
36 Trần Công Nhựt nhuttc.dakpo@gialai.gov.vn
37 Nguyễn Trường truongn.dakpo@gialai.gov.vn
38 Trần Văn Láng langtv.dakpo@gialai.gov.vn
39 Đỗ Công Trúc trucdc.dakpo@gialai.gov.vn
40 Châu Thanh Tuấn tuanct.dakpo@gialai.gov.vn
41 Phạm Anh Tuấn tuanpa.dakpo@gialai.gov.vn
42 Đoàn Thị Bích Hải haidtb.dakpo@gialai.gov.vn
43 Trần Thị Minh Trưng trungttm.dakpo@gialai.gov.vn
44 Trương Đình Chinh chinhtd.dakpo@gialai.gov.vn
45 Phan Vĩnh Tấn tanpv.dakpo@gialai.gov.vn
46 Nguyễn Văn Phương phuongnv.dakpo@gialai.gov.vn
47 Nguyễn Thành Khánh khanhnt.dakpo@gialai.gov.vn
48 Nguyễn Hồ Vũ vunh.dakpo@gialai.gov.vn
49 Phan Tấn Nhã nhapt.dakpo@gialai.gov.vn
50 Vi Hồ Quân quanvh.dakpo@gialai.gov.vn
51 Nguyễn Công Chánh chanhnc.dakpo@gialai.gov.vn
52 Phạm Thị Thúy Oanh oanhptt.dakpo@gialai.gov.vn
53 Nguyễn Quốc Luật luatnq.dakpo@gialai.gov.vn
54 Đỗ Huy Dũng dungdh.dakpo@gialai.gov.vn
55 Lê Thị Thủy thuylt.dakpo@gialai.gov.vn
56 Nguyễn Thị Ái Hoa hoanta.dakpo@gialai.gov.vn
57 Trần Thị Nguyên Nhân nhanttn.dakpo@gialai.gov.vn
58 Nguyễn Thị Thu Thủy thuyntt.dakpo@gialai.gov.vn
59 Nguyễn Thanh Hiền hiennt.dakpo@gialai.gov.vn
60 Nguyễn Trọng Tín tinnt.dakpo@gialai.gov.vn
61 Trần Thị Trúc Phương phuongttt.dakpo@gialai.gov.vn
62 Đinh Hữu Tín tindh.dakpo@gialai.gov.vn
63 Nguyễn Tiến Nhật nhatnt.dakpo@gialai.gov.vn
64 Lê Thái Ngọc ngoclt.dakpo@gialai.gov.vn
65 Vũ Ngọc Hân hanvn.dakpo@gialai.gov.vn
66 Nguyễn Văn Tiến tiennv.dakpo@gialai.gov.vn
67 Đinh Thị Chới choidt.dakpo@gialai.gov.vn
68 Nông Thị Huyền huyennt.dakpo@gialai.gov.vn
69 Trần Thị Ánh Kiều kieutta.dakpo@gialai.gov.vn
70 Nguyễn Xuân Địch dichnx.dakpo@gialai.gov.vn
71 Hà Quang Nhựt nhuthq.dakpo@gialai.gov.vn
72 Phạm Quang Thịnh thinhpq.dakpo@gialai.gov.vn
73 Võ Thanh Tuấn tuanvt.dakpo@gialai.gov.vn
74 Nguyễn Đăng Khoa khoand.dakpo@gialai.gov.vn
75 Hoàng Thị Duy Trinh trinhhtd.dakpo@gialai.gov.vn
76 Trịnh Viết Luận luantv.dakpo@gialai.gov.vn
77 Nguyễn Hiệp hiepn.dakpo@gialai.gov.vn
78 Nguyễn Xuân Hùng hungnx.dakpo@gialai.gov.vn
79 Võ Ngọc Tuyến tuyenvn.dakpo@gialai.gov.vn
80 Bùi Nguyễn Hà habn.dakpo@gialai.gov.vn
81 Lâm Trung trungl.dakpo@gialai.gov.vn
82 Nguyễn Phương Thành thanhnp.dakpo@gialai.gov.vn
83 Nguyễn Thị Như Hiền hienntn.dakpo@gialai.gov.vn
84 Trần Thị Hồng Ánh anhtth.dakpo@gialai.gov.vn
85 Nguyễn Long longn.dakpo@gialai.gov.vn
86 Vương Văn Thể thevv.dakpo@gialai.gov.vn
87 Châu Minh Hiệp hiepcm.dakpo@gialai.gov.vn
88 Trần Thị Mỹ Dung dungttm.dakpo@gialai.gov.vn
89 Nguyễn Đình Tài taind.dakpo@gialai.gov.vn
90 Nguyễn Đức Việt vietnd.dakpo@gialai.gov.vn
91 Lê Hữu Nam namlh.dakpo@gialai.gov.vn
92 Nguyễn Thị Thanh Thúy thuyntt_yt.dakpo@gialai.gov.vn
93 Đoàn Thị Lan Anh anhdtl.dakpo@gialai.gov.vn
94 Lê Thị Thanh Thúy thuylttl.dakpo@gialai.gov.vn
95 Nguyễn  Thị Thanh Thúy thanhthuynt.dakpo@gialai.gov.vn
96 Nguyễn  Thị Thanh Thúy thuyntt80.dakpo@gialai.gov.vn
 
Lịch sử hình thành và phát triển >> Cơ cấu tổ chức UBND >>
Lịch sử Đảng bộ huyện >> Các phòng ban chuyên môn >>
Cơ cấu tổ chức Huyện ủy >> Các tổ chức đoàn thể >>
Chức năng nhiệm vụ >> Các đơn vị, UBND các xã >>
Cơ cấu tổ chức HĐND >> Hộp thư điện tử >>

Cơ quan: Huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 269
Email: ubnđakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275