CHUYÊN MỤC
Trang chủ > Hộp thư điện tử
Lịch sử hình thành và phát triển >> Cơ cấu tổ chức UBND >>
Lịch sử Đảng bộ huyện >> Các phòng ban chuyên môn >>
Cơ cấu tổ chức Huyện ủy >> Các tổ chức đoàn thể >>
Chức năng nhiệm vụ >> UBND các xã, thị trấn >>
Cơ cấu tổ chức HĐND >> Hộp thư điện tử >>
 
TT Tên cơ quan Điện thoại Tài khoản đăng nhập (…@gialai.gov.vn)
01 Văn phòng HĐND&UBND huyện 0269.3738269 vphdnd.dakpo
02 Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 0269.3738328 nnptnt.dakpo
03 Phòng Nội vụ 0269.3738294 noivu.dakpo
04 Phòng Tư Pháp 0269.3738289 tuphap.dakpo
05 Phòng Kinh tế và hạ tầng 0269.3738293 ktht.dakpo
06 Phòng Tài chính - Kế hoạch 0269.3738270 tckh.dakpo
07 Phòng Tài nguyên và Môi trường 0269.3738291 tnmt.dakpo
08 Phòng Văn hóa và Thông tin 0269.3738274 vhtt.dakpo
09 Phòng Giáo dục và Đào tạo 0269.3738241 gddt.dakpo
10 Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội 0269.3738239 ldtbxh.dakpo
11 Thanh tra huyện 0269.3738268 thanhtra.dakpo
12 Phòng Dân tộc 0269.3738495 dantoc.dakpo
13 Phòng Y tế 0269.3738265 yte.dakpo
14 Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất 0269.3738499 vpdkqsdd.dakpo
15 Ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng cơ bản 0269.3738267 bqldadtxdcb.dakpo
16 Trung tâm Văn hóa - Thể thao 0269.3738326 ttvhtt.dakpo
17 Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp -giáo dục thường xuyên 0269.3738484 ttgdtx.dakpo
18 Trung tâm dân số - Kế hoạch hóa gia đình 0269.3738043 ttds.dakpo
19 Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện 0269.3738235 ttth.dakpo
20 Trạm Khuyến nông 0269.3738040 tkn.dakpo
21 Đội Công trình giao thông 0269.3738313 ctgt.dakpo
22 Hội chữ thập đỏ 0269.3738282 hctd.dakpo
23 Trung tâm Bồ dưỡng chính trị 0269.3738335 ttbdct.dakpo
24 UBND xã Tân An 0269.3832383 tanan.dakpo
25 UBND xã Cư An   cuan.dakpo
26 UBND xã Phú An   phuan.dakpo
27 UBND xã Ya Hội   yahoi.dakpo
28 UBND xã Yang Bắc   yangbac.dakpo
29 UBND thị trấn Đak Pơ 0269.3738009 dakpo.dakpo
30 UBND xã An Thành 0269.6533369 anthanh.dakpo
31 UBND xã Hà Tam 0269.3838503 hatam.dakpo
 
TT Họ và tên Năm sinh Đơn vị công tác Địa chỉ thư điện tử (…@gialai.gov.vn)
01 Nguyễn Thị Ngọc Huyền 1989 Vp HĐND&UBND huyenntn.dakpo
02 Đinh Thị Ánh Thy 1991 Vp HĐND&UBND thydta.dakpo
03 Võ Viết Nghĩa 1983 Vp HĐND&UBND nghiavv.dakpo
04 Bùi Thị Thương 1977 Vp HĐND&UBND thuongbt.dakpo
05 Phan Thị Trần Sa 1980 Phòng NN&PTNT saptt.dakpo
06 Trần Thị Ngọc Yến 1987 Phòng NN&PTNT yenttn.dakpo
07 Phạm Văn Nhuần 1970 Phòng TN&MT nhuanpv.dakpo
08 Trần Văn Thành 1983 Phòng TN&MT thanhtv.dakpo
09 Lê Thị Như Hoa 1978 Phòng TN&MT hoaltn.dakpo
10 Trương Thị Phương Thảo 1987 Phòng TN&MT thaottp.dakpo
11 Nguyễn Hoàng Phương Thúy 1988 Phòng TN&MT thuynhp.dakpo
12 Nguyễn Văn Quý 1963 Phòng Nội vụ quynv.dakpo
13 Dương Công Tịnh 1987 Phòng Nộ vụ tinhdc.dakpo
14 Trần Thị Nga 1980 Phòng Nộ vụ ngatt.dakpo
15 Phạm Thị Thu Trang 1988 Phòng Nộ vụ trangppt.dakpo
16 Phạm Thanh Hải 1961 Thanh tra huyện haipt.dakpo
17 Bùi Nguyên Hiếu 1987 Thanh tra huyện hieubn.dakpo
18 Nguyễn Thị Phương Thảo 1989 Thanh tra huyện thaontp.dakpo
19 Đỗ Thị Hoàng Yến 1989 Phòng TC-KH yendth.dakpo
20 Đào Thị Tăng 1990 Phòng Tư pháp tangdt.dakpo
21 Ngô Thị Mau 1988 Phòng KT&HT maunt.dakpo
22 Nguyễn Thái Thanh 1988 Phòng KT&HT thanhnt.dakpo
23 Trần Xuân Hiếu 1990 Phòng KT&HT hieutx.dakpo
24 Nguyễn Thanh Khuyên 1988 Trung tâm VH-TT khuyennt.dakpo
25 Vi Thị Thơm 1989 Trung tâm VH-TT thomvt.dakpo
26 Phạm Thị Mỹ Dung 1989 Trung tâm VH-TT dungptm.dakpo
27 Phạm Thị Xuân Kiều 1989 Trung tâm VH-TT kieuptx.dakpo
28 Đinh Thị Ngôn 1989 Trung tâm VH-TT ngondt.dakpo
29 Đỗ Thị Hồng Thắm 1990 Phòng Y tế thamdth.dakpo
30 Đinh Văn Phới 1986 Phòng Dân tộc phoidv.dakpo
31 Trần Thị Diễm Kiều 1987 Phòng GD&ĐT kieuttd.dakpo
32 Lý Giang Hùng 1962 Phòng GD&ĐT hunglg.dakpo
33 Nguyễn Văn Phương 1978 Phòng GD&ĐT phuongnv1978.dakpo
34 Phan Thị Ngọc 1969 Phòng GD&ĐT ngocpt.dakpo
35 Nguyễn Thị Như Thủy 1977 Phòng GD&ĐT thuyntn.dakpo
36 Võ Mai Liên 1988 Phòng LĐ-TB&XH lienvm.dakpo
37 Phan Thị Thúy 1986 Phòng LĐ-TB&XH thuypt.dakpo

Cơ quan: UBND huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 269
Email: ubnddakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275