Thực hiện ký cam kết phòng chống dịch tả lợn Châu Phi...
15/03/2019
Sở Tư pháp tỉnh Gia Lai tổ chức lớp tập huấn bồi dưỡng...
13/03/2019
UBND huyện họp thành viên thường kỳ tháng 3 năm 2019
12/03/2019
Khai mạc Giải bóng chuyền nữ huyện Đak Pơ lần thứ IV năm...
05/03/2019
Tập huấn nghiệp vụ tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019
05/03/2019
Huyện đoàn Đak Pơ tổ chức ra quân tháng thanh niên năm 2019
03/03/2019
Huyện Đak Pơ tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, triển...
02/03/2019
Thường trực Huyện ủy Đak Pơ làm việc với Trung tâm Văn...
23/02/2019
1  2 3 4 5...