CHUYÊN MỤC
Trang chủ > Cải cách hành chính > Kế hoạch về CCHC huyện
Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Kế hoạch 167/KH-UBND

Cải cách hành chính năm 2023

28/12/2022

28/12/2022

Kế hoạch 168/KH-UBND

Tuyên truyền công tác cải cách hành chính năm 2023

28/12/2022

28/12/2022

Kế hoạch 130/KH-UBND

Góp phần khắc phục tồn tại, hạn chế và cải thiện, nâng cao Chỉ số CCHC, Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Gia Lai của huyện Đak Pơ năm 2022

27/09/2022

27/9/2022

Kế hoạch 97/KH-UBND

Khắc phục tồn tại, hạn chế và cải thiện, nâng cao Chỉ số CCHC của huyện Đak Pơ năm 2022 và năm tiếp theo

30/06/2022

30/6/2022

Kế hoạch 42/KH-UBND

Kiểm tra công tác Cải cách hành chính năm 2022

14/03/2022

14/3/2022

Kế hoạch 20/KH-UBND

Rà soát, đánh giá TTHC năm 2022

09/02/2022

9/2/2022

Quyết định 03/QĐ-UBND

Về việc ban hành Kế hoạch Kiểm soát TTHC năm 2022

05/01/2022

05/1/2022

Quyết định 862/QĐ-UBND

Về việc ban hành Kế hoạch tuyên truyền công tác CCHC năm 2022

30/12/2021

30/12/2021

Kế hoạch 860/KH-UBND

Về việc ban hành Kế hoạch Cải cách hành chính năm 2022

30/12/2021

30/12/2021

Kế hoạch 19/KH-UBND

Rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2021

27/01/2021

27/1/2021

 |<  < 1 - 2 - 3  >  >| 

Cơ quan: UBND huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 275
Email: ubnddakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275