CHUYÊN MỤC
Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Báo cáo 128/BC-UBND

Tình hình chuẩn bị cho ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn huyện Đak Pơ

14/05/2021

15/4/2021

Thông báo 47/TB-UBND

Kế hoạch tiếp xúc cử tri để vận động bầu cử cho những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026

06/05/2021

6/5/2021

Thông báo 48/TB-HĐND

Kế hoạch tiếp xúc cử tri để vận động bầu cử cho những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026

06/05/2021

6/5/2021

Nghị quyết 02/NQ-UBBC

Về việc công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND huyện Đak Pơ khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026

19/04/2021

19/4/2021

Quyết định 108/QĐ-UBND

Về việc phê chuẩn khu vực bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 của xã Hà Tam

26/03/2021

26/3/2021

Quyết định 109/QĐ-UBND

Về việc phê chuẩn khu vực bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 của xã An Thành

26/03/2021

26/3/2021

Quyết định 110/QĐ-UBND

Về việc phê chuẩn khu vực bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 của thị trấn Đak Pơ

26/03/2021

26/3/2021

Quyết định 111/QĐ-UBND

Về việc phê chuẩn khu vực bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 của xã Yang Bắc

26/03/2021

26/3/2021

Quyết định 112/QĐ-UBND

Về việc phê chuẩn khu vực bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 của xã Tân An

26/03/2021

26/3/2021

Quyết định 113/QĐ-UBND

Về việc phê chuẩn khu vực bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 của xã Cư An

26/03/2021

26/3/2021

 |<  < 1 - 2 - 3 - 4  >  >| 

Cơ quan: UBND huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 275
Email: ubnddakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275