CHUYÊN MỤC
Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Công văn 72/TTr-PCTN

Về việc hướng dẫn kê khai tài sản, thu nhập của người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND

19/02/2021

19/2/2021

Công văn 36/VPHĐBCQG-PL

Về việc bảo đảm tiêu chuẩn sức khỏe trong hồ sơ ứng cử

03/02/2021

3/2/2021

Chỉ thị 02/CT-UBND

Về tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tỉnh Gia Lai

22/01/2021

22/1/2021

Công văn 60/SNV-XDCQ

Về việc báo cáo dự kiến số lượng các tổ chức bầu cử và Cử tri đối với bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

18/01/2021

18/1/2021

Công văn 63/SNV-XDCQ

Về việc tính tổng số đại biểu HĐND các cấp được bầu trong nhiệm kỳ 2021 - 2026

18/01/2021

18/1/2021

Công văn 11/SNV-XDCQ

Về việc thành lập Ủy ban bầu cử các cấp

06/01/2021

6/1/2021


Cơ quan: UBND huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 275
Email: ubnddakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275