CHUYÊN MỤC
Trang chủ > Văn bản
Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Thông tư 145/2017/TT-BTC

145/2017/TT-BTC hướng dẫn cơ chế tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị định số 141/2016/NĐ-CP

29/12/2027

14/02/2018

Thông báo 02/TB-BTC

02/TB-BTC Thông báo tổ chức cuộc thi "Tìm hiểu về công tác cải cách hành chính năm 2019"

12/09/2019

12/9/2019

Thể lệ 01/TL-BTC

01/TL-BTC Thể lệ cuộc thi viết "tìm hiểu về công tác cải cách hành chính năm 2019"

10/09/2019

10/9/2019

Thông báo 60/TB-HĐND

60/TB-HĐND Thông báo lịch tiếp công dân thường xuyên tháng 8, 9 năm 2019 của đại diện Tổ đại biểu HĐND tỉnh được bầu tại huyện và Thường trực HĐND huyện Đak Pơ Khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021

30/07/2019

30/7/2019

Thông báo ​61/TB-HĐND

61/TB-HĐND Thông báo lịch tiếp công dân tháng 8, 9 năm 2019 của đại biểu HĐND huyện Đak Pơ khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021

30/07/2019

30/7/2019

Quyết định ​884/QĐ-UBND

884/QĐ-UBND Quyết định giải quyết tranh chấp đường đi giữa ông Nguyễn Văn Tân và ông Trần Ngọc Luận

12/07/2019

12/7/2019

Quyết định ​547/QĐ-UBND

547/QĐ-UBND Quyết định tiếp nhận, điều động và bổ nhiệm chức vụ đối với ông: Tần Văn Anh

04/04/2019

04/4/2019

Thông báo ​24/TB-VP

24/TB-VP Thông báo phân công nhiệm vụ công chức, viên chức và thời gian tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ huyện

29/03/2019

01/01/2019

Kế hoạch ​14/KH-UBND

14/KH-UBND Kế hoạch phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019

21/02/2019

21/02/2019

Công văn ​09/HĐND-VP

09/HĐND-VP Về việc đề nghị tiếp công dân ngày 14, 15/2/2019 trên địa bàn huyện

30/01/2019

30/01/2019

 |<  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  >  >| 

Cơ quan: UBND huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 269
Email: ubnddakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275