CHUYÊN MỤC
Trang chủ > Văn bản
Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Thông báo 90/TB-UBND

Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị tổng kết năm 2017

04/12/2017

04/12/2017

Quyết định 409/QĐ-UBND

Quyết định về việc thu hồi đất do người sử dụng đất tự nguyện trả lại đất

04/12/2017

04/12/2017

Quyết định 405/QĐ-UBND

Quyết định về việc cho thuê đất nông nghiệp đối với hộ ông Đỗ Ngọc Sơn

01/12/2017

01/12/2017

Quyết định 398/QĐ-UBND

Quyết định về việc cho thuê đất nông nghiệp đối với hộ ông Đỗ Thanh Hà

28/11/2017

28/11/2017

Thông báo 03/TB-BTCD

Thông báo phân công nhiệm vụ của Ban Tiếp công dân huyện và thời gian tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân huyện Đak Pơ

27/11/2017

27/11/2017

Quyết định 388/QĐ-UBND

Quyết định về việc công bố danh mục thủ tục hành chính triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 trên địa bàn huyện Đak Pơ

24/11/2017

24/11/2017

Báo cáo 99/BC-HĐND

Báo cáo kết quả Hội nghị tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND tỉnh trước Kỳ họp thứ Năm HĐND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021

23/11/2017

23/11/2017

Thông báo 2070/SNNPTNT-QLCLNLSTS

Phối hợp tổ chức Chợ phiên nông sản an toàn tỉnh Gia Lai năm 2017

21/11/2017

21/11/2017

Quy định 102-QĐ/TW

Quy định 102-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm

15/11/2017

15/11

Quyết định 371/QĐ-UBND

Quyết định về việc giao đất ở cho hộ gia đình, cá nhân

13/11/2017

13/11/2017

 |<  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  >  >| 

Cơ quan: Huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 269
Email: ubnđakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275