CHUYÊN MỤC
Trang chủ > Văn bản > Văn bản Trung ương
Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Thông tư 44/2023/TT-BTC

Quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ người dân và doanh nghiệp

29/06/2023

01/7/2023

Luật 61/2020/QH14

17/06/2020

17/6/2020

Luật 47/2019/QH14

Sửa đổi, Bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương

26/12/2019

26/12/2019

Quyết định 45/2018/QĐ-TTg

45/2018/QĐ-TTg Quyết định quy định chế độ họp trong hoạt động quản lý, điều hành của cơ quan thuộc hệ thống hành chính nhà nước

09/11/2018

25/12/2018

Nghị định 114/2018/NĐ-CP

114/2018/NĐ-CP Nghị định về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước

04/09/2018

4/9/2018

Nghị định 96/2018/NĐ-CP

96/2018/NĐ-CP Nghị định quy định chi tiết về giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi và hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi

30/06/2018

01/7/2018

Nghị định ​77/2018/NĐ-CP

77/2018/NĐ-CP Nghị định quy định hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước

16/05/2018

01/7/2018

Thông tư 05/2018/TT-BNNPTNT

05/2018/TT-BNNPTNT Thông tư quy định chi tiết một số diều của Luật Thủy lợi

15/05/2018

01/7/2018

Nghị định ​67/2018/NĐ-CP

67/2018/NĐ-CP Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Thủy lợi

14/05/2018

01/7/2018

Thông tư ​45/2018/TT-BTC

45/2018/TT-BTC Thông tư hướng dẫn chế độ quản lý, tính hao mòn, khấu hao tài sản cố định tại cơ quan, tổ chức, đơn vị và tài sản cố định do Nhà nước giao cho doanh nghiệp quản lý không tính thành phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp

07/05/2018

02/7/2018

 |<  < 1 - 2 - 3 - 4  >  >| 


 

Cơ quan: UBND huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 275
Email: ubnddakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275