CHUYÊN MỤC
Trang chủ > Văn bản > Văn bản khối Đảng
Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Công văn 10-CV/TBND

Dự thảo lần 2 Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025

18/02/2020

18/2/2020

Quy hoạch QHCB

Quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2015-2020 và những năm tiếp theo

30/03/2018

30/3/2018

Thông báo 51-TB/VPHU

Thông báo về việc xin nhận thầu tổ chức bán đấu giá tài sản thanh lý xe ô tô do hư hỏng, không đảm bảo hoạt động

22/03/2018

22/3/2018


Cơ quan: UBND huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 275
Email: ubnddakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275