HOẠT ĐỘNG CỦA HUYỆN

Chiều ngày 31/5/2023, UBND huyện tổ chức họp thành viên UBND huyện thường kỳ tháng 6 năm 2023 để đánh giá tình hình, kết quả thực hiện các mặt công tác tháng 5 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới. Đồng chí Bùi Văn Khánh - Chủ tịch UBND huyện chủ trì[...]

AN NINH - TRẬT TỰ

Ngày 10/5/2023, Ban Thường trực UBMTTQVN huyện và Công an huyện phối hợp tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình phối hợp số 09/CTr-BCA-MTTW ngày 01/8/2013 giữa Bộ Công an và Ủy ban Trung ương MTTQ Việt nam về “Đẩy mạnh phong trào toàn[...]

Y TẾ - GIÁO DỤC

Ngày 27/5/2023, tại Trường Tiểu học và THCS Đào Duy Từ - xã Yang Bắc, Đoàn Bác sĩ Tâm Việt (Thành phố Hồ Chí Minh) đã tổ chức khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí và tặng quà cho người dân trên địa bàn xã Yang Bắc.

KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ

Sáng ngày 20/4/2023, tại Hội trường huyện, UBND huyện đã tổ chức Hội nghị tập huấn công tác cập nhật và quản lý cơ sở dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn huyện. Tham gia Hội nghị có gần 100 cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn huyện.

PHÁP LUẬT - ĐỜI SỐNG

Từ ngày 29/5/2023 đến ngày 01/6/2023, tại Trung tâm Chính trị huyện, Hội đồng Giáo dục quốc phòng - an ninh huyện đã tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho đối tượng 4, khóa 7 năm 2023. Tham gia lớp học có 45 học viên là giáo viên, nhân[...]

TÀI NGUYÊN - MÔI TRƯỜNG

Sáng ngày 29/3/2023, đồng chí Huỳnh Văn Hơn - Phó Chủ tịch UBND huyện đã chủ trì cuộc họp giao ban công tác quản lý đất đai, khoáng sản, môi trường và quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn huyện quý I năm 2023. Tham dự họp có đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị:[...]

CHUYÊN MỤC