CHUYÊN MỤC

Trang chủ > Lịch công tác

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA HĐND VÀ UBND HUYỆN (TỪ NGÀY 30/7- 06/8/2023)Cơ quan: UBND huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 275
Email: ubnddakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275