CHUYÊN MỤC
Trang chủ > Văn bản > Văn bản khác
Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Thông báo ​24/TB-VP

24/TB-VP Thông báo phân công nhiệm vụ công chức, viên chức và thời gian tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ huyện

29/03/2019

01/01/2019

Báo cáo ​03/BC-PTP

03/BC-PTP Báo cáo kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND huyện ban hành từ năm 2004 đến ngày 31/12/2018

17/01/2019

17/01/2019

DANH SÁCH XÃ PHÚ AN 2018

Danh sách giao đất xã Phú An 2018

28/12/2018

28/12/2018

DANH SÁCH THUÊ ĐẤT 2017-2018

Danh sách công khai cho thuê đất 2017-2018

28/12/2018

28/12/2018

DANH SÁCH THU TIỀN ĐẤT GIÁ QSD ĐẤT 2018

Danh sách công khai kết quả thu ngân sách từ đấu giá quyền sử dụng đất năm 2018

28/12/2018

28/12/2018

DANH SÁCH GIAO ĐẤT XÃ AN THÀNH 2018

Danh sách giao đất xã An Thành 2018

28/12/2018

28/12/2018

DANH SÁCH GIAO ĐẤT XÃ YA HỘI 2018

Danh sách giao đất xã Ya Hội 2018

28/12/2018

28/12/2018

DANH SÁCH GIAO ĐẤT XÃ CƯ AN 2018

Danh sách giao đất xã Cư An 2018

28/12/2018

28/12/2018

DANH SÁCH THU HỒI ĐẤT 2017-2018

Danh sách công khai thu hồi đất 2017-2018

16/12/2018

16/12/2018

DANH SÁCH ĐẤU GIÁ ĐẤT 2018

Danh sách kết quả đấu giá quyền sử dụng đất năm 2018

01/10/2018

01/10/2018

 |<  < 1 - 2  >  >| 

Cơ quan: UBND huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 275
Email: ubnddakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275