CHUYÊN MỤC
Trang chủ > Cải cách hành chính > Dịch vụ Bưu chính công ích
Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Công văn 239/BĐGL-KHKD

Bảng giá cước HCC dịch vụ tiếp nhận, trả kết quả giải quyết TTHC qua BCCI

10/04/2020

10/4/2020

Quyết định 1184/QĐ-UBND

Về việc công bố danh mục TTHC tiếp nhận hồ sơ; trả kết quả giải quyết qua dịch vụ BCCI và danh mục TTHC không thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả qua dịch vụ BCCI

30/12/2019

30/12/2019


Cơ quan: UBND huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 275
Email: ubnddakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275