CHUYÊN MỤC
Trang chủ > Doanh nghiệp
Công ty TNHH một thành viên xây dựng và thương mại Trung Hậu
Công ty TNHH một thành viên xây dựng và thương mại Trung Hậu
Mã số thuế: 5901059985
Địa chỉ: Thôn Tân Định, Xã Tân An, Huyện Đakpơ, Tỉnh Gia Lai
Đại diện pháp luật: Nguyễn Thế Hậu
Ngày cấp giấy phép: 10/05/2017
Ngày hoạt động: 10/05/2017 (Đã hoạt động 2 tháng)
Điện thoại: 0977459225

Công ty TNHH một thành viên Tiến Minh Hòa
Công ty TNHH một thành viên Tiến Minh Hòa
Mã số thuế: 5901027709
Địa chỉ: Thôn An Hòa, Xã Cư An, Huyện Đakpơ, Tỉnh Gia Lai
Đại diện pháp luật: Đỗ Quốc Vương
Ngày cấp giấy phép: 05/04/2017
Ngày hoạt động: 05/04/2017 (Đã hoạt động 3 tháng)
Điện thoại: 0975022222

Công ty TNHH một thành viên Hoàng Đồng Tiến
Công ty TNHH một thành viên Hoàng Đồng Tiến
Mã số thuế: 5901057716
Địa chỉ: Thôn Tân Hòa, Xã Tân An, Huyện Đakpơ, Tỉnh Gia Lai
Đại diện pháp luật: Nguyễn Minh Hoàng
Ngày cấp giấy phép: 05/04/2017
Ngày hoạt động: 05/04/2017 (Đã hoạt động 3 tháng)
Điện thoại: 097617181


Cơ quan: UBND huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 275
Email: ubnddakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275